Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 23. 09. 2019        
 Hlavná stránka


Katedra strojárstva predstavila nové laboratórium tribodiagnostiky
 
    Novembrový “Týždeň vedy a techniky 2018“ bol na Katedre strojárstva Akadémie ozbrojených síl (AOS) programovo bohatý. Tradične sa niesol v znamení už 24. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie ARMAMENT AND TECHNICS OF LAND FORCES 2018. Do programu konferencie bolo zahrnuté aj oficiálne otvorenie laboratória tribodiagnostiky. Pozvaní hostia, vedecká komunita a študenti mali možnosť pri oficiálnom akte otvorenia nového laboratória zoznámiť sa s jeho zmodernizovanými priestormi a technickým vybavením ako aj s možnosťami jeho využitia.

    Laboratórium začala katedra strojárstva budovať vlastnými silami a prostriedkami s podporou AOS a dobudovala ho s prostriedkami z projektu vedy a výskumu. „Začiatky boli veľmi ťažké...“ uviedol vedúci katedry prof. Ing. Peter Droppa, PhD.

    Katedre strojárstva bolo na základe dlhoročnej pôsobnosti v oblasti tribodiagnostiky a spolupráce s rezortom MO SR vďaka vedecko-výskumným projektom umožnené zakúpenie najmodernejších tribodiagnostických prístrojov do tohto laboratória. Išlo o prenosné optoelektronické prístroje typu SpectroVisc Q-3050 a FluidScan Q-1000, ktoré dokážu pokryť merania širokého spektra vlastností technických olejov, ako aj ostatných prevádzkových kvapalín. „Predpokladá sa, že v blízkej budúcnosti vďaka aktivite a dôveryhodnosti katedry bude pracovisko postupne doplnené aj ďalším špičkovým vybavením“, dodal prof. Droppa a pokračoval: „Zriadením laboratória tribodiagnostiky sa Katedre strojárstva AOS otvorili nové možnosti v oblasti vedy, výskumu a edukačného programu pre študentov. Potenciál pracoviska vytvára vhodné podmienky aj pre aktuálnu spoluprácu s mnohými zložkami rezortu OS SR v problematike tribológie a monitoringu technického stavu, prevádzky a údržby mobilných vojenských systémov a techniky pozemného vojska.“
  
                
  
  
    text, foto: -pd-, -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 9. 2019
   Slávnostná imatrikulá-
cia študentov UTV
 
     24. 9. 2019
   Slávnostné otvorenie
kurzov DKAVŠ 21
 
     24. - 27. 9. 2019
   ALL ROUNDER 2019
 
     27. 9. 2019
   Otvorenie AR 2019/2020,
imatrikulácia študentov
 
 Konferencie
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2019   (70857)