Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 18. 02. 2019        
 Hlavná stránka

   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ       19. FEBRUÁR 2019       DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ   Katedra strojárstva predstavila nové laboratórium tribodiagnostiky
 
    Novembrový “Týždeň vedy a techniky 2018“ bol na Katedre strojárstva Akadémie ozbrojených síl (AOS) programovo bohatý. Tradične sa niesol v znamení už 24. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie ARMAMENT AND TECHNICS OF LAND FORCES 2018. Do programu konferencie bolo zahrnuté aj oficiálne otvorenie laboratória tribodiagnostiky. Pozvaní hostia, vedecká komunita a študenti mali možnosť pri oficiálnom akte otvorenia nového laboratória zoznámiť sa s jeho zmodernizovanými priestormi a technickým vybavením ako aj s možnosťami jeho využitia.

    Laboratórium začala katedra strojárstva budovať vlastnými silami a prostriedkami s podporou AOS a dobudovala ho s prostriedkami z projektu vedy a výskumu. „Začiatky boli veľmi ťažké...“ uviedol vedúci katedry prof. Ing. Peter Droppa, PhD.

    Katedre strojárstva bolo na základe dlhoročnej pôsobnosti v oblasti tribodiagnostiky a spolupráce s rezortom MO SR vďaka vedecko-výskumným projektom umožnené zakúpenie najmodernejších tribodiagnostických prístrojov do tohto laboratória. Išlo o prenosné optoelektronické prístroje typu SpectroVisc Q-3050 a FluidScan Q-1000, ktoré dokážu pokryť merania širokého spektra vlastností technických olejov, ako aj ostatných prevádzkových kvapalín. „Predpokladá sa, že v blízkej budúcnosti vďaka aktivite a dôveryhodnosti katedry bude pracovisko postupne doplnené aj ďalším špičkovým vybavením“, dodal prof. Droppa a pokračoval: „Zriadením laboratória tribodiagnostiky sa Katedre strojárstva AOS otvorili nové možnosti v oblasti vedy, výskumu a edukačného programu pre študentov. Potenciál pracoviska vytvára vhodné podmienky aj pre aktuálnu spoluprácu s mnohými zložkami rezortu OS SR v problematike tribológie a monitoringu technického stavu, prevádzky a údržby mobilných vojenských systémov a techniky pozemného vojska.“
  
                
  
  
    text, foto: -pd-, -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    18. 2. - 20. 2. 2019
   V simulačnom centre cvičí pr. RCHBO Rožňava:
   - Výcvik na RVS
- Strelecký trenažér
 
     18. 2. - 22. 2. 2019
    Blokový výcvik kadetov  1. ročníka
 
     19. 2. 2019
    Deň otvorených dverí
 
     21. 2. 2019
    Habilitačná prednáška
a obhajoba hab. práce
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 18. februára 2019   (19325)