Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 28. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Krátkodobý odborný kurz „Palebná podpora“
 
    V dňoch 20. až 22. júna 2018 sa uskutočnil na pôde Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) v Liptovskom Mikuláši kurz „Palebná podpora“ za účasti príslušníkov GŠ OS SR, 1. mb, 2. mb a 5. pŠU.

    Garantmi kurzu boli doc. Ing. Lubomír Belan, PhD., z Katedry manažmentu AOS a plk. Ing. Pavol Barančík – KPP - náčelník delostrelectva GŠ OS SR. Lektormi tejto vzdelávacej aktivity boli doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD., pplk. Ing. Martin Ratkovský, PhD., pplk. Ing. Roman Bobaľ, mjr. Ing. Ján Hric, mjr. Ing. Marek Uchaľ a kpt. Ing. Milan Turaj.

    Kurz bol tematicky rozčlenený do 3 dní a jeho účastníci sa zoznámili s problematikou palebnej podpory, metodológiou plánovania palieb a účinkov, koordináciou a synchronizáciou palieb a účinkov v rámci spoločnej palebnej podpory, s problematikou činnosti predsunutého pozorovateľa (FO – Forward Observer, FAC), s problematikou Targetingu, tiež s procesmi vykonávania palebnej podpory v pozemných operáciách, čím kurz poukázal na nezastupiteľné miesto palebnej podpory pri vedení celého spektra operácií.

    Z diskusie vyplynulo viacero poznatkov a to, že je potrebné naďalej venovať pozornosť problematike spoločnej palebnej podpory v podmienkach OS SR, tiež venovať sa riešeniu problematiky Targetingu a jeho následnej implementácii v plánovaní jednotlivých operácií a vytvoriť poznatkovú databázu, ktorá by umožňovala aktérom zdieľať informácie, údaje z tejto problematiky.

    Účastníci kurzu vysoko hodnotili organizáciu a tematické zameranie tejto aktivity, v ktorej mali možnosť získať veľké množstvo nových inovovaných informácií. Kurz ukončili náčelník delostrelectva plk. Ing. Pavol Barančík a poverená vedúca katedry manažmentu doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD., ktorí odovzdali jeho účastníkom osvedčenia o absolvovanom vzdelávaní a množstvo študijných materiálov.
  
  
    doc. Ing. Lubomír Belan, PhD., Katedra manažmentu AOS    
foto: Ing. Danuša Spilá    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. februára 2020   (87561)