Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 14. 10. 2019        
 Hlavná stránka

Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO
 
    V priestoroch Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov (ISOC) Centra vzdelávania (CV) Akadémie ozbrojených síl sa v dňoch 29. 1. až 2. 2. 2018 konala úvodná aktivita iniciatívy hlavných vojenských vzdelávacích inštitúcií krajín Vyšehradskej štvorky (V4) pod názvom „Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO“. Kurzu sa zúčastnilo 26 účastníkov – Česká republika (5), Maďarsko (5), Poľsko (4) a Slovensko (12).

    „Táto iniciatíva pod názvom „COPD Education Enhancement Initiative“ sa zameriava na skvalitnenie výučby a organizovanie kurzov v oblasti plánovacích a rozhodovacích procesov na operačnej úrovni, ktoré sú riešené smernicou veliteľstva NATO pre operácie Comprehensive Operations Planning Directive (COPD). Realizácia tejto úvodnej aktivity bola podporená partnerskou Veliteľsko-štábnou akadémiou Bundeswehru (SRN), ktorá do kurzu vyslala troch lektorov“, uviedol plk. Ing. Tomáš Novotný, PhD., riaditeľ CV a doplnil: „Iniciatíva reaguje na súčasný nedostatok expertov v uvedenej problematike, lektorov vojenských akadémií alebo odborníkov na operačných stupňoch velenia, ako aj na absenciu národných kurzov COPD v jednotlivých krajinách V4. Cieľom iniciatívy je vybudovanie tejto spôsobilosti na národnej úrovni (v jednotlivých krajinách V4) a perspektívne aj vybudovanie spôsobilosti poskytovať takéto kurzy študentom z partnerských krajín NATO v rámci „NATO Defence Education Enhancement Programme (DEEP)“.
  
  
        
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -tn-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. - 25. 10. 2019
   Blokový, poľný výcvik kadetov 2. ročníka
 
    do 15. 11. 2019
 CHARITA 2019
 
 Konferencie
 
    9. - 11. 10. 2019
"KIT 2019"
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    do 3. 11. 2019
 Literárna súťaž 2019
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 14. októbra 2019   (6729)