Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 19. 10. 2018        
 Hlavná stránka


Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO
 
    V priestoroch Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov (ISOC) Centra vzdelávania (CV) Akadémie ozbrojených síl sa v dňoch 29. 1. až 2. 2. 2018 konala úvodná aktivita iniciatívy hlavných vojenských vzdelávacích inštitúcií krajín Vyšehradskej štvorky (V4) pod názvom „Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO“. Kurzu sa zúčastnilo 26 účastníkov – Česká republika (5), Maďarsko (5), Poľsko (4) a Slovensko (12).

    „Táto iniciatíva pod názvom „COPD Education Enhancement Initiative“ sa zameriava na skvalitnenie výučby a organizovanie kurzov v oblasti plánovacích a rozhodovacích procesov na operačnej úrovni, ktoré sú riešené smernicou veliteľstva NATO pre operácie Comprehensive Operations Planning Directive (COPD). Realizácia tejto úvodnej aktivity bola podporená partnerskou Veliteľsko-štábnou akadémiou Bundeswehru (SRN), ktorá do kurzu vyslala troch lektorov“, uviedol plk. Ing. Tomáš Novotný, PhD., riaditeľ CV a doplnil: „Iniciatíva reaguje na súčasný nedostatok expertov v uvedenej problematike, lektorov vojenských akadémií alebo odborníkov na operačných stupňoch velenia, ako aj na absenciu národných kurzov COPD v jednotlivých krajinách V4. Cieľom iniciatívy je vybudovanie tejto spôsobilosti na národnej úrovni (v jednotlivých krajinách V4) a perspektívne aj vybudovanie spôsobilosti poskytovať takéto kurzy študentom z partnerských krajín NATO v rámci „NATO Defence Education Enhancement Programme (DEEP)“.
  
  
        
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -tn-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     5. - 8. 11. 2018
   Týždeň vedy v AOS
 
     6. 11. 2018
   Obhajoby dizertačných prác
 
     23. 10. 2018
   Ružencová pobožnosť
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
 Konferencie
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. októbra 2018   (83772)