Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 24. 01. 2020        
 Hlavná stránka

Ukončenie kurzu ISOC 19
 
    V poradí 19. Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov (ISOC), ktorý sa konal v Akadémii ozbrojených síl (AOS) od 17. septembra 2018, bol 16. novembra 2018 ukončený slávnostnou ceremóniou.

    Kurzu sa zúčastnilo 18 dôstojníkov v hodnostiach poručík až kapitán z Českej republiky, Gruzínska, Ukrajiny, Kataru a Slovenskej republiky. V AOS sa pripravovali celkom 9 týždňov, počas ktorých absolvovali problematiku plánovania a vedenia vojenských operácií na taktickom stupni velenia v súlade so štandardmi NATO, a to v celom spektre konfliktov v medzinárodnom prostredí. Najlepším študentom ISOC 19 sa stal nadporučík Michal Kopuletý z Českej republiky.

    Na slávnostnej záverečnej ceremónii boli študentom odovzdané certifikáty o úspešnom absolvovaní kurzu. Zároveň si prítomní hostia zo Slovenska a zahraničia pripomenuli 15. výročie organizovania tohto medzinárodného kurzu na pôde AOS.

    Pri tejto príležitosti rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. spolu s veliteľom ISOC pplk. Ing. Jozefom Wesselényim Ph.D. udelili pamätnú plaketu náčelníkovi štábu strategického plánovania GŠ OS SR plk. Ing. Petrovi Babiarovi, predstaviteľovi Sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky mjr. Ing. Marošovi Gonosovi, bývalému riaditeľovi Centra vzdelávania AOS - plk. Ing. Tomášovi Novotnému, prorektorovi pre vzdelávanie AOS - doc. Ing. Petrovi Spilému PhD., prorektorovi pre vedu prof. Ing. Marcelovi Harakaľovi PhD., pridelencom obrany v SR z Nemecka, Poľska, Maďarska, Ukrajiny a USA, ISOC poradcom z National Guard Indiana (USA), ako aj bývalým príslušníkom štábu tohto medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov.

    Štábny nadrotmajster Miroslav Dulaj z NATO školy v Oberammergau v Nemecku odovzdal veliteľovi ISOC pamätnú plaketu za vynikajúcu spoluprácu medzi oboma školami.
  
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: Ing. Zuzana Brestovská    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     30. 1. 2020
   Výcvikový deň kadetov 3. ročníka
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
  
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. januára 2020   (33628)