Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 28. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Záver DPŠ 2016 - 2018
 
    4. septembra 2018 ukončili v AOS záverečnými skúškami štvorsemestrálne doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) 4 príslušníci rezortu obrany. Vysvedčenia o absolvovaní DPŠ im nasledujúci deň odovzdal prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Peter Spilý, PhD.

    Vzdelávanie v DPŠ zabezpečovalo centrum vzdelávania, katedra spoločenských vied a jazykov, katedra strojárstva. Jeho garantom bol doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Štúdium bolo zamerané na získanie spôsobilostí na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných technických predmetov s elektrotechnickým zameraním a zameraním na výpočtovú techniku.

    Cieľom DPŠ bolo poskytnúť študentom teoretické vedomosti z pedagogiky, psychológie a didaktiky zameranej na elektrotechnické predmety a tieto uplatňovať v profesii učiteľa, poznať štruktúru uvedených študijných odborov, vedieť spracovávať programy výučby a efektívne komunikovať v pedagogickom procese. Podmienkou pre ukončenie štúdia DPŠ je obhajoba záverečnej práce a úspešné absolvovanie záverečných skúšok z predmetov všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika vyučovacích predmetov.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   mjr. Ing. Zdenko Targoš    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. februára 2020   (87518)