Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 14. 11. 2018        
 Hlavná stránka


Záver DPŠ 2016 - 2018
 
    4. septembra 2018 ukončili v AOS záverečnými skúškami štvorsemestrálne doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) 4 príslušníci rezortu obrany. Vysvedčenia o absolvovaní DPŠ im nasledujúci deň odovzdal prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Peter Spilý, PhD.

    Vzdelávanie v DPŠ zabezpečovalo centrum vzdelávania, katedra spoločenských vied a jazykov, katedra strojárstva. Jeho garantom bol doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. Štúdium bolo zamerané na získanie spôsobilostí na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných technických predmetov s elektrotechnickým zameraním a zameraním na výpočtovú techniku.

    Cieľom DPŠ bolo poskytnúť študentom teoretické vedomosti z pedagogiky, psychológie a didaktiky zameranej na elektrotechnické predmety a tieto uplatňovať v profesii učiteľa, poznať štruktúru uvedených študijných odborov, vedieť spracovávať programy výučby a efektívne komunikovať v pedagogickom procese. Podmienkou pre ukončenie štúdia DPŠ je obhajoba záverečnej práce a úspešné absolvovanie záverečných skúšok z predmetov všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika vyučovacích predmetov.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   mjr. Ing. Zdenko Targoš    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     16. 11. 2018
   Ukončenie ISOC 19
 
     20. - 21. 11. 2018
   Odborný seminár: "Nové trendy a výzvy v oblasti prípravy a vzdelávania prísl. voj. riadenia LP..." (Výcviková org. pre RLP CV AOS)
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
     5. 12. 2018
       MIKULÁŠ v AOS
 
     6. - 7. 12. 2018
   Majstrovstvá OS SR vo  vojensko-praktickom plávaní
 
 Konferencie
 
    8. - 9. 11. 2018
"Výzbroj a technika pozemného vojska"
 
 Oznamy
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 14. novembra 2018   (123956)