Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 13. 11. 2018        
 Hlavná stránka


Taktická príprava DKAVŠ 19
 
    V dňoch 16. – 18. októbra 2018 bol v rámci predmetu taktická príprava vykonaný praktický výcvik študentov 19. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl. Téma skupinového cvičenia s prechodom na bojovú činnosť (SCB) bola „Čata pri defenzívnych a ofenzívnych aktivitách“.

    Skupinovému cvičeniu predchádzalo niekoľko zamestnaní na učebniach, pri ktorých študenti nadobudli teoretické základy pre činnosť vo vybraných defenzívnych a ofenzívnych aktivitách. Samotný výcvik v teréne zahrňoval rekognoskáciu terénu, plánovanie, organizovanie a vedenie boja, spracovanie schém bojového postavenia (pri obrane), schém manévru (pri útoku) a pod. Študenti sa na funkciách veliteľov čiat a družstiev striedali. Precvičili si tak činnosti pri plnení úloh obrany mimo dotyk s nepriateľom, útoku s úplnou prípravou, prepadu a pasce. Každá činnosť bola vyhodnocovaná metódou AAR (After Action Review). Riadiaci cvičenia kpt. Marek Konečný na záver konštatoval, že všetky plánované úlohy boli precvičené a jednotlivé zamestnania splnili svoj účel.

    Výcvik v taktickej príprave bude ďalej pokračovať skupinovými cvičeniami a seminármi, kde si študenti DKAVŠ prehĺbia vedomosti a zdokonalia zručnosti nadobudnuté z teoretických zamestnaní a praktického výcviku.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
     16. 11. 2018
   Ukončenie ISOC 19
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
     5. 12. 2018
       MIKULÁŠ v AOS
 
     6. - 7. 12. 2018
   Majstrovstvá OS SR vo  vojensko-praktickom plávaní
 
 Konferencie
 
    8. - 9. 11. 2018
"Výzbroj a technika pozemného vojska"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 13. novembra 2018   (122325)