Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 28. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Taktická príprava DKAVŠ 19
 
    V dňoch 16. – 18. októbra 2018 bol v rámci predmetu taktická príprava vykonaný praktický výcvik študentov 19. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl. Téma skupinového cvičenia s prechodom na bojovú činnosť (SCB) bola „Čata pri defenzívnych a ofenzívnych aktivitách“.

    Skupinovému cvičeniu predchádzalo niekoľko zamestnaní na učebniach, pri ktorých študenti nadobudli teoretické základy pre činnosť vo vybraných defenzívnych a ofenzívnych aktivitách. Samotný výcvik v teréne zahrňoval rekognoskáciu terénu, plánovanie, organizovanie a vedenie boja, spracovanie schém bojového postavenia (pri obrane), schém manévru (pri útoku) a pod. Študenti sa na funkciách veliteľov čiat a družstiev striedali. Precvičili si tak činnosti pri plnení úloh obrany mimo dotyk s nepriateľom, útoku s úplnou prípravou, prepadu a pasce. Každá činnosť bola vyhodnocovaná metódou AAR (After Action Review). Riadiaci cvičenia kpt. Marek Konečný na záver konštatoval, že všetky plánované úlohy boli precvičené a jednotlivé zamestnania splnili svoj účel.

    Výcvik v taktickej príprave bude ďalej pokračovať skupinovými cvičeniami a seminármi, kde si študenti DKAVŠ prehĺbia vedomosti a zdokonalia zručnosti nadobudnuté z teoretických zamestnaní a praktického výcviku.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. februára 2020   (87625)