Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 29. 02. 2020        
 Hlavná stránka

V AOS sa cvičilo s využitím MILES 2000
 
    V rámci predmetu taktická príprava sa v dňoch 3. - 5. apríla 2018 v areáli AOS uskutočnilo skupinové cvičenie s prechodom k bojovej činnosti 44 príslušníkov Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl. Učebnými úlohami boli – obrana mimo dotyk s nepriateľom, útok s úplnou prípravou, pasca a prepad. V tomto skupinovom cvičení, ktoré riadil kpt. Ing. Kristián Szuperák, bol v spolupráci s tímom inštruktorov CV Lešť, vedených mjr. Ing. Mariánom Rozimom, prvýkrát využitý aj systém MILES 2000, podporujúci živú simuláciu.

    Taktický simulátor MILES 2000 je zariadenie založené na laserovej technológii, kde je laser využívaný na simuláciu streľby a jej následkov. Simulácia streľby je uskutočňovaná iniciáciou laserového lúča pri streľbe cvičným strelivom. Výsledok streľby je po zasiahnutí cieľa oznamovaný zvukovo. Pohyb, výsledok činnosti a stav každého cvičiaceho, je neustále monitorovaný v miestnosti riadiaceho na zvolenom mapovom podklade, ktorý súčasne obsahuje rozhodnutia veliteľov v grafickej podobe a vytvára podmienky k porovnaniu skutočnej činnosti s plánovanou činnosťou. Riadiaci má neustály prehľad o pozícii, pohybe jednotiek a stratách. Tieto informácie sú priebežne zaznamenávané a spolu s ďalšími podkladmi využiteľné pre ďalšie použitie pri hodnotení jednotiek. Rozbor činnosti jednotiek je rozhodcami vykonávaný priebežne (neformálne AAR) a na záver cvičenia (formálne AAR).

    „MILES 2000 zreálňuje výcvik jednotiek v manévrovom spôsobe boja najmä vďaka streleckým a zásahovým simulátorom, ktoré sú umiestnené na telách vojakov. Jeho výhodou je, že ihneď dokáže vyhodnotiť zásah streľby,“ povedal riadiaci cvičenia.
  
  
  
    text: -ii-, -hg-    
foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     9. - 13. 3. 2020
   V simulačnom centre - CAX "MNMPBAT 2020"
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 28. februára 2020   (89918)