Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 18. 02. 2019        
 Hlavná stránka

   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ       19. FEBRUÁR 2019       DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ   


Posledný absolvent 18. DKAVŠ
 
    Dňa 7. septembra 2018 bol ukončený 18. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl jeho posledným účastníkom, pripravovaným pre vojenskú odbornosť A20 (letectvo) v špecializácii odborník riadenia letovej prevádzky (oblastné letiskové riadenie).

    Akt pasovania mečom a odovzdanie osvedčenia o absolvovaní kurzu vykonal riaditeľ centra vzdelávania, v zastúpení pplk. Ing. Milan Švrlo.

    Kurz bol organizovaný Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS). Jeho cieľom bolo poskytnúť účastníkovi vstupné vojenské vzdelanie pre získanie požiadavky na vojenskú hodnosť poručík, nadporučík a kapitán.

    Účastník kurzu absolvoval všeobecnú vojenskú prípravu v AOS. Odborná vojenská príprava pre uvedenú odbornosť bola zabezpečovaná Letovými a prevádzkovými službami Slovenskej republiky v Bratislave.
  
  
    text, foto: mjr. Ing. Peter Gerec, PhD.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    18. 2. - 20. 2. 2019
   V simulačnom centre cvičí pr. RCHBO Rožňava:
   - Výcvik na RVS
- Strelecký trenažér
 
     18. 2. - 22. 2. 2019
    Blokový výcvik kadetov  1. ročníka
 
     19. 2. 2019
    Deň otvorených dverí
 
     21. 2. 2019
    Habilitačná prednáška
a obhajoba hab. práce
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 18. februára 2019   (19288)