Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 13. 07. 2020        
 Hlavná stránka

Slávnostné ukončenie 18. DKAVŠ
 
    Dňa 13. 7. 2018 ukončilo 18. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ) 31 absolventov. Do hodnostného zboru dôstojníkov OS SR pribudlo 30 nových poručíkov vo vojenských odbornostiach G10 (pešie, motorizované, mechanizované a tankové vojsko), G20 (delostrelectvo), G40 (radiačná, chemická a biologická ochrana), I10 (spravodajstvo a elektronický boj), L10 (logistika) a S11 (právna služba).

    Symbolický akt pasovania mečom uskutočnil prorektor pre vojenské veci plk. Ing. Ľubomír Matta a novým dôstojníkom slávnostne odovzdal osvedčenie o absolvovaní kurzu riaditeľ centra vzdelávania v zastúpení mjr. Ing. Vladimír Kožuškanič.

    Kurzy pre jednotlivé odbornosti boli organizované Centrom vzdelávania (CV) Akadémie ozbrojených síl (AOS). Ich cieľom bolo poskytnúť účastníkom vstupné vojenské vzdelanie pre získanie požiadavky na vojenskú hodnosť poručík, nadporučík a kapitán.

    Účastníci kurzu absolvovali všeobecnú vojenskú prípravu a odbornú vojenskú prípravu. Všeobecná vojenská príprava bola pre všetkých absolventov spoločná. Po jej skončení vykonávali odbornú vojenskú prípravu, ktorá bola organizovaná podľa druhov vojenských odborností a ich špecializácií. Pomoc pri zabezpečovaní uvedeného vzdelávania v závislosti na jednotlivých odbornostiach poskytli útvary a zariadenia OS SR, katedry AOS ako i samotné CV.

    Slávnostného ukončenia kurzu sa zúčastnil aj riaditeľ personálneho úradu OS SR plk. Ing. Ivan Sálaši, ktorý krátkym príhovorom privítal absolventov 18. DKAVŠ v ozbrojených silách. Podujatia sa zúčastnili aj náčelník oddelenia odborných kurzov CV AOS v zastúpení mjr. Ing. Peter Gerec, PhD.
  
  
  
        Ďalšie fotografie    mjr. Ing. Peter Gerec, PhD.    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. 7. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Verejný odpočet
za rok 2019
 
    Vyšlo nové číslo časopisu
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 12. júla 2020   (23759)