Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 29. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Ďalší absolventi 18. DKAVŠ
 
    Riaditeľ centra vzdelávania AOS plk. Ing. Tomáš Novotný, PhD. pasoval 15. júna 2018 do prvej dôstojníckej hodnosti „poručík“ ďalších 2 absolventov 18. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (18. DKAVŠ). Zároveň im náčelník oddelenia odborných kurzov pplk. Ing. Milan Švrlo odovzdal osvedčenia o absolvovaní predmetného kurzu vo vojenskej odbornosti: A20 (letectvo) v špecializácii odborník manažmentu veliteľstva a štábu zväzku, útvaru a jednotky vzdušných síl.

    Centrum vzdelávania organizovalo 18. DKAVŠ pre uvedenú voj. odbornosť v termíne od 26. 2. 2018. Kurz pozostával zo všeobecnej vojenskej prípravy, ktorá bola vykonávaná na AOS a odbornej vojenskej prípravy, na zabezpečení ktorej sa okrem AOS veľkou mierou podieľali: stredisko prípravy leteckých odborností Prešov, taktické krídlo Sliač a dopravné krídlo Kuchyňa.

    V úvode slávnostného zhromaždenia riaditeľ centra vzdelávania privítal všetkých zúčastnených, v krátkosti zhodnotil priebeh kurzu, zablahoželal absolventom kurzu k jeho úspešnému ukončeniu a poprial im všetko najlepšie v ich budúcej vojenskej kariére
  
  
    text, foto: Ing. Peter Gerec, PhD.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     9. - 13. 3. 2020
   V simulačnom centre - CAX "MNMPBAT 2020"
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 28. februára 2020   (89885)