Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 12. 07. 2020        
 Hlavná stránka

Ukončenie 17. DKAVŠ v odbornostiach A20, A50 a G30
 
    V termíne od 25. septembra 2017 do 9. marca 2018 bol Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl (AOS) organizovaný 17. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (17. DKAVŠ) pre vojenské odbornosti A20 (letectvo), A50 (inžinierska letecká služba) a G30 (ženijná podpora a EOD). Kurz je súčasťou prípravy pre hodnostný zbor dôstojníkov rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

    Cieľom kurzu bolo poskytnúť jeho účastníkom vstupné vojenské vzdelanie na vojenskú hodnosť poručík, nadporučík a kapitán. Kurz bol rozdelený na všeobecnú vojenskú prípravu a odbornú vojenskú prípravu.

    Odborná vojenská príprava pre odbornosti A20 špecializácia “odborník meteorologickej služby a A50 špecializácia odborník inžinierskej leteckej služby pre drak a motor lietadla, bola zabezpečovaná príslušníkmi z Krídla velenia, riadenia a prieskumu vo Zvolene a Strediska prípravy leteckých odborností v Prešove. Odborná vojenská príprava, pre odbornosť G30 špecializácie odborník manažmentu ženijnej podpory a odborník na likvidáciu výbušnín, munície a nástražných výbušných systémov (odborník na odstraňovanie nevybuchnutých výbušných prostriedkov – EOD), bola zabezpečovaná príslušníkmi Katedry strojárstva AOS, Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky a Národného centra EOD a RCHBO v Novákoch. Praktický výcvik a odbornú stáž zabezpečoval Ženijný prápor Sereď. Účastníci 17. DKAVŠ úspešne absolvovali aj kurz základných trhacích prác v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine.

    Absolventov (celkom 7) slávnostne pasoval do prvej dôstojníckej hodnosti prorektor pre vojenské veci AOS plk. Ing. Ľubomír Matta a osvedčenia o absolvovaní kurzu slávnostne odovzdal riaditeľ centra vzdelávania plk. Ing. Tomáš Novotný, PhD. Slávnostného ukončenia 17. DKAVŠ sa zúčastnil i podpredseda skúšobnej komisie pre odbornosť G30 - kpt. Ing. Jozef Šinál zo ženijného práporu Sereď.
  
  
  
    text: -iš-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. 7. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Verejný odpočet
za rok 2019
 
    Vyšlo nové číslo časopisu
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 12. júla 2020   (23525)