Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 08. 07. 2020        
 Hlavná stránka

Slávnostné ukončenie 17. DKAVŠ
 
    25. septembra 2017 začal v poradí 17. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ).

    Dňa 26. januára 2018 bolo vykonané slávnostné ukončenie DKAVŠ vo vojenských odbornostiach M30 (psychologická služba), M40 (telesná príprava a šport) a M50 (vojenský vrcholový šport). Do hodnostného zboru dôstojníkov OS SR týmto dňom vstúpilo 7 nových poručíkov - absolventov DKAVŠ.

    9. februára 2018 ukončilo kurz 48 absolventov 17. DKAVŠ. Do hodnostného zboru dôstojníkov OS SR pribudlo 48 nových poručíkov vo vojenských odbornostiach G10 (pešie, motorizované, mechanizované a tankové vojsko), G20 (delostrelectvo), G40 (radiačná, chemická a biologická ochrana), I10 (spravodajstvo a elektronický boj), L10 (logistika), S12 (topografická služba) a S14 (finančno-ekonomická služba).

    Akt pasovania symbolickým mečom uskutočnil prorektor pre vojenské veci plk. Ing. Ľubomír Matta a novým dôstojníkom slávnostne odovzdal osvedčenie o absolvovaní kurzu riaditeľ centra vzdelávania plk. Ing. Tomáš Novotný, PhD.

    Kurzy boli organizované Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl (CV AOS). Ich cieľom bolo poskytnúť účastníkom vstupné vojenské vzdelanie pre získanie požiadavky na vojenskú hodnosť poručík, nadporučík a kapitán.

    Účastníci kurzu absolvovali všeobecnú vojenskú prípravu a odbornú vojenskú prípravu. Všeobecná vojenská príprava je pre všetkých spoločná. Po jej skončení vykonávali odbornú vojenskú prípravu, ktorá je organizovaná podľa vojenských odborností a ich špecializácií. 17. DKAVŠ bol špecifický aj tým, že sa v ňom stretli profesionálni vojaci v prípravnej štátnej službe po absolvovaní základného vojenského výcviku, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a profesionálni vojaci, ktorí už pôsobia v hodnostnom zbore mužstva alebo poddôstojníkov OS SR a získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a boli výberovým konaním predurčení do dôstojníckych funkcií.

    Slávnostného ukončenia kurzu, ktoré sa konalo 9. februára 2018 sa zúčastnili aj významní hostia: riaditeľ Personálneho úradu OS SR plk. Ing. Ivan Sálaši a veliteľ sídla prezidenta SR plk. Ing. Norbert Kádek. Ďalej sa podujatia zúčastnili náčelník oddelenia kariérnych kurzov CV AOS pplk. Ing. Ivan Ivanič, náčelník oddelenia odborných kurzov CV AOS pplk. Ing. Milan Švrlo a náčelník mobilného identifikačného laboratória prrchbo mjr. Ing. Milan Kuzmiak.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -iš-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     8. 7. 2020
   Habilitačná prednáška
Ing. V. Andrassyho, PhD.
Ing. S. Moronga, PhD.
 
     14. 7. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2019
 
    Vyšlo nové číslo časopisu
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2020   (2853)