Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 28. 02. 2020        
 Hlavná stránka

AOS získala inštitucionálnu akreditáciu od NATO
 
    Dňa 8. augusta 2018 podpísal zástupca náčelníka štábu pre výcvik vrchného veliteľstva NATO pre transformáciu (HQ SACT DCOS JFT) dekrét, ktorým priznal Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika (AOS) „úplnú akreditáciu“ s platnosťou do júla 2024.

    AOS sa zapojila do procesu aliančnej „inštitucionálnej akreditácie“ vzdelávacej a výcvikovej inštitúcie už v roku 2015 na základe svojho statusu Partnerského vzdelávacieho a výcvikového centra (Partnership Training and Education Centre – PTEC), ktorý jej bol priznaný Severoatlantickou radou (NAC) už v roku 2004.

    Inštitucionálna akreditácia vyžaduje, aby dotknutá vzdelávacia a výcviková inštitúcia (Education and Training Facility - ETF) implementovala aliančný vnútorný systém manažmentu kvality a tiež aby preukázala svoj príspevok pre NATO. Prostredníctvom inštitucionálnej akreditácie potvrdzuje ETF svoje poslanie, význam a relevantnosť pre NATO. Okrem toho musí ETF zabezpečiť, aby jej vzdelávacie programy a kurzy spĺňali vopred definované aliančné štandardy kvality, a snažiť sa zavádzať osvedčené postupy v rámci kontiunálneho zvyšovania kvality poskytovaného vzdelávania a výcviku.

    V Slovenskej republike v súčasnosti pôsobia dve takéto vzdelávacie a výcvikové inštitúcie (ETFs). Prvou je Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť odstraňovania a likvidácie výbušných prostriedkov (NATO EOD COE) v Trenčíne, ktoré získalo status aliančnej ETF v roku 2011 a v novom aliančnom systéme manažmentu kvality bolo akreditované v roku 2016. Druhou takouto inštitúciou je Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá síce získala status partnerského výcvikového a vzdelávacieho centra už v roku 2004, ale „úplná akreditácia“ jej bola teraz priznaná po viac ako trojročnom úsilí členov Rady kvality AOS a pracovníkov Centra vzdelávania AOS, ktoré plní hlavné úlohy AOS v rámci jeho statusu PTEC.

    Význam úspešnej aliančnej inštitucionálnej akreditácie pre AOS spočíva nielen v tom, že na základe čl. 3-18. Smernice strategických veliteľstiev pre vzdelávanie a individuálny výcvik 075-007 má právo začať používať podtitul Akreditovaná vzdelávacia a výcviková inštitúcia NATO (NATO Accredited Education and Training Facility) a že certifikáty o absolvovaní alianciou schválených (NATO Approved) medzinárodných kurzov na AOS budú, okrem loga AOS, označené aj logom HQ SACT a elektronickým podpisom SACT. Význam inštitucionálnej akreditácie AOS je zvýraznený aj faktom, že AOS je prvou vojenskou vysokoškolskou vzdelávacou inštitúciou v celom Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania, ktorej sa podarilo skĺbiť obidva systémy manažmentu kvality a paralelne úspešne podstúpiť akreditáciu „Bolonského typu“ aj inštitucionálnu akreditáciu NATO.
 
  plk. Tomáš Novotný    
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. februára 2020   (87543)