Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 19. 12. 2018        
 Hlavná stránka


Odborné zhromaždenie špecialistov ženijnej podpory a EOD
 
    V dňoch 29. - 30. novembra 2018 sa v priestoroch Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov (ISOC) Akadémie ozbrojených síl uskutočnilo odborné zhromaždenie špecialistov ženijnej podpory a EOD (zneškodňovanie výbušných prostriedkov) OS SR. Cieľom zhromaždenia bolo oboznámiť ich s koncepciou rozvoja ženijnej podpory a EOD, so stavom štandardizácie a implementácie aliančných dokumentov, so stavom ženijných predpisov a so zistenými poznatkami z pôsobenia v operáciách medzinárodného krízového manažmentu.

    Zhromaždenia sa zúčastnil náčelník ženijnej podpory a EOD OS SR - odborný garant G30 plk. Ing. Roland Bartakovics, viac ako 30 odborníkov ženijnej podpory a EOD z MO SR, GŠ OS SR, veliteľstiev pozemných a vzdušných síl, z útvarov OS SR.

    Keďže sa zhromaždenie konalo v Akadémii ozbrojených síl (AOS), oboznámil prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Peter Spilý, PhD. prítomných s poslaním a úlohami školy.

    Rokovanie zhromaždenia pokračovalo vyhodnotením plnenia úloh ženijnej podpory a EOD podľa jednotlivých zložiek OS SR vo výcvikovom roku 2018, prediskutovaním trendov a výziev stojacich pred ženijnou a EOD podporou v súčasnom operačnom prostredí a prijatím úloh na výcvikový rok 2019. K otázkam vzdelávania špecialistov ženijnej podpory v rámci AOS vystúpil príslušník ISOC kpt. Ing. Jaroslav Kompan.
  
  
  
    text, foto: -jk-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     24. 1. 2019
     Majstrovstvá AOS v minifutbale
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 18. decembra 2018   (18343)