Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 29. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Súťaž o najlepšieho delostrelca PS OS SR
 
    V Simulačnom centre Akadémie ozbrojených síl (AOS) v Liptovskom Mikuláši sa konala v dňoch 23. - 27. 4. 2018 súťaž „O najlepšieho delostrelca Pozemných síl OS SR vo výcvikovom roku 2018“. Zúčastnilo sa jej 15 najlepších delostrelcov z 1. mb Topoľčany, 16 delostrelcov z 2. mb Prešov, 2 profesionálni vojaci z 13. delostreleckého pluku Jince (Česká republika). Súťaže sa zúčastnili aj pozorovatelia z Ozbrojených síl Maďarska, vedení mjr. Robertom Selekom a pozorovatelia z Národnej gardy štátu Indiana (USA), vedení kpt. Jacobom Strawmyerom.

    Súťaž, ktorú riadil pplk. Ľubomír Bodnár z rmo Rožňava, sa konala v dvoch častiach. Prvú časť tvoril písomný test, ktorý zahrnul preskúšanie všetkých súťažiacich z teoretických vedomostí, druhú časť predstavovalo plnenie palebných úloh. Do tejto časti postúpilo 16 delostrelcov, ktorí najlepšie uspeli v písomnom teste.

    Cieľom súťaže je prehĺbiť a upevniť vedomosti v oblasti streľby a riadenia paľby vybraných poddôstojníkov a dôstojníkov delostreleckých odborností, preveriť stav ich odborných spôsobilostí a na základe dosiahnutých výsledkov stanoviť poradie najlepších odborníkov delostrelectva.

    Výsledky súťaže vyhodnotil zástupca veliteľa rmo Rožňava mjr. Ján Hric a víťazovi – najlepšiemu delostrelcovi VR 2018 - nrtm. Tomášovi Demeterovi odovzdal putovný pohár veliteľa PS OS SR.

    Poradie:
       1. miesto: nrtm. Tomáš Demeter (12. mpr Nitra)
       2. miesto: kpt. Ing. František Kohút (rmo Rožňava)
       3. miesto: kpt. Ing. Jaroslav Kriš (shdo Michalovce)
  
  
               
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     9. - 13. 3. 2020
   V simulačnom centre - CAX "MNMPBAT 2020"
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 28. februára 2020   (89883)