Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 19. 09. 2019        
 Hlavná stránka

Súťaž o najlepšieho delostrelca PS OS SR
 
    V Simulačnom centre Akadémie ozbrojených síl (AOS) v Liptovskom Mikuláši sa konala v dňoch 23. - 27. 4. 2018 súťaž „O najlepšieho delostrelca Pozemných síl OS SR vo výcvikovom roku 2018“. Zúčastnilo sa jej 15 najlepších delostrelcov z 1. mb Topoľčany, 16 delostrelcov z 2. mb Prešov, 2 profesionálni vojaci z 13. delostreleckého pluku Jince (Česká republika). Súťaže sa zúčastnili aj pozorovatelia z Ozbrojených síl Maďarska, vedení mjr. Robertom Selekom a pozorovatelia z Národnej gardy štátu Indiana (USA), vedení kpt. Jacobom Strawmyerom.

    Súťaž, ktorú riadil pplk. Ľubomír Bodnár z rmo Rožňava, sa konala v dvoch častiach. Prvú časť tvoril písomný test, ktorý zahrnul preskúšanie všetkých súťažiacich z teoretických vedomostí, druhú časť predstavovalo plnenie palebných úloh. Do tejto časti postúpilo 16 delostrelcov, ktorí najlepšie uspeli v písomnom teste.

    Cieľom súťaže je prehĺbiť a upevniť vedomosti v oblasti streľby a riadenia paľby vybraných poddôstojníkov a dôstojníkov delostreleckých odborností, preveriť stav ich odborných spôsobilostí a na základe dosiahnutých výsledkov stanoviť poradie najlepších odborníkov delostrelectva.

    Výsledky súťaže vyhodnotil zástupca veliteľa rmo Rožňava mjr. Ján Hric a víťazovi – najlepšiemu delostrelcovi VR 2018 - nrtm. Tomášovi Demeterovi odovzdal putovný pohár veliteľa PS OS SR.

    Poradie:
       1. miesto: nrtm. Tomáš Demeter (12. mpr Nitra)
       2. miesto: kpt. Ing. František Kohút (rmo Rožňava)
       3. miesto: kpt. Ing. Jaroslav Kriš (shdo Michalovce)
  
  
               
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     18. 9. 2019 o 9:00 h
   Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
 
 Konferencie
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 18. septembra 2019   (66156)