Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 12. 07. 2020        
 Hlavná stránka

Študentská vedecká konferencia v AOS
 
    Každoročne organizuje Akadémia ozbrojených síl „Študentskú vedeckú konferenciu“, tento rok to bolo 24. mája 2018. Konferencia prezentuje vedeckú odbornú činnosť študentov, otvára cestu novým poznatkom a predstavuje oblasť vedy ako súčasť akademického života.

    Konferenciu otvoril prorektor pre vedu AOS prof. Ing. Marcel Harakaľ, PhD., ktorý smerom k študentom prítomným v aule zdôraznil, že škola vytvára podmienky na ich zapojenie sa do výskumu, tém, ktoré ich zaujímajú, kde môžu preukázať svoje schopnosti a zručnosti, a čo je hlavné, môžu tak budovať základy svojich bakalárskych či diplomových prác. Konštatoval, že tí najlepší reprezentujú školu na medzinárodnej úrovni.

    Do tohoročnej konferencie na AOS sa zapojilo 43 študentov so 41 odbornými prácami, konala sa v štyroch odborných sekciách a jej sponzorom bola tradične Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES) pobočka Liptovský Mikuláš.

Výsledky v sekciách:
 
STROJÁRSTVO (Vedúci sekcie: prof. Ing. Peter Droppa, PhD., 13 súťažných prác)
    - 1. Silvia SERIŠOVÁ - POLYMÉRNE KOMPOZITNÉ MATERIÁLY A ICH OBRÁBANIE
          Konzultant: Ing. Eva Popardovská, PhD.
    - 2. Peter GLADIŠ - APLIKÁCIA PRE PLÁNOVANIE PREVÁDZKY VOZIDIEL U ÚTVAROV A ZARIADENÍ OS SR
          Konzultant: Ing. Radovan Stephany
    - 3. Miloš BARANEC - POROVNANIE TANKOVEJ TECHNIKY
          Konzultant: prof. Ing. Peter Droppa, PhD.
 
ELEKTRONIKA (Vedúci sekcie: doc. RNDr. František Nebus, PhD., 9 súťažných prác)
    - 1. Katarína GOMBÍKOVÁ, Pavol KĽOC - DIGITALIZÁCIA INFORMÁCIE MALÉHO RIEČNEHO RÁDIOLOKÁTORA
          Konzultant: doc. Ing. Ján Ochodnický, PhD.
    - 2. Július LOJEK - APLIKÁCIE ALGORITMOV DETEKCIE A ROZPOZNÁVANIA OBJEKTOV
          Konzultant: pplk. Ing. Roman Berešík, PhD.
    - 3. Roman MOJŽIŠ - MODELOVANIE UAV V MICROWARE STUDIO PRE HODNOTENIE EFEKTÍVNEJ ODRAZOVEJ PLOCHY
          Konzultant: doc. RNDr. František Nebus, PhD.
 
INFORMATIKA (Vedúci sekcie : Ing. Július Baráth, PhD.,9 súťažných prác)
    - 1. Matúš MIŽENKO - MOBILNÁ APLIKÁCIA PRE KADETOV AOS
          Konzultant: doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.
    - 2. Michal ADÁMEK - ANALÝZA VLASTNOSTÍ HASHOVACÍCH FUNKCIÍ
          Konzultant: pplk. doc. Ing. Michal Turčaník, PhD.
    - 3. Lukáš MARTOŇÁK - ANALÝZA FIREWALLOV S OTVORENÝM ZDROJOVÝM KÓDOM
          Konzultant: pplk. doc. Ing. Michal Turčaník, PhD.
 
SPOLOČENSKÉ VEDY; NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ (Vedúci sekcie: doc. Ing. Pavel Bučka, CSc., 10 súťažných prác)
    - 1. Pavol KOCHAN - DATABÁZA ÚDAJOV TECHNIKY A VÝZBROJE PS OS SR
          Konzultant: doc. Ing. Pavel Bučka, CSc.
    - 2. Tatiana FÁBRYOVÁ - TOPOGRAFICKÉ CVIČISKO A MOŽNOSTI JEHO VYTVORENIA V AOS
          Konzultant: Ing. Ivan Majchút, PhD.
    - 3. Dávid ŽILINČÁR - MOŽNOSTI ZVÝŠENIA KVALITY A EFEKTÍVNOSTI VOJENSKÉHO PROGRAMU KADETOV V AOS V TAKTICKEJ PRÍPRAVE
          Konzultant: kpt. Ing. Michal Hrnčiar, PhD.

    Vedúci sekcií hodnotili práce študentov nasledovne:

    Prof. Droppa (Katedra strojárstva): „Všetky súťažné práce, ktorých bolo 13, prispeli k obohateniu sekcie výberom tém a naše rozhodovanie nebolo ľahké“.

    Doc. Nebus (Sekcia elektroniky): „Za posledných päť rokov sme v sekcii nemali takú kvalitu ako teraz. Úroveň prác a vystúpení bola mimoriadne dobrá, prispeli k tomu najmä práce študentov 3. ročníka a študenta externého štúdia. Práce boli aktuálne, teoreticky primerane rozpracované. Technická realizácia niektorých prác bola na veľmi dobrej úrovni“.

    Ing. Baráth (Sekcia informatiky): „Práce boli implementačné, prehľadné a tiež sčasti experimentálne. S prihliadnutím na náročnosť spracovaných tém, sme určili poradie“.

    Doc. Bučka (Sekcia Spoločenských vied, Národnej a medzinár. bezpečnosti): „Kladne hodnotím, že súťaže v našej sekcii sa zúčastnili i študenti prvého ročníka. Práce študentov mali vysokú úroveň a je možné ich využiť pri výučbe predmetov Katedry bezpečnosti a obrany, ako aj v útvaroch OS SR. Kladom mnohých prác bola snaha o prepojenie teórie s praxou. Všetci študenti svoje práce prezentovali v PowerPointe“.

    Prorektor pre vedu prof. Harakaľ, ktorý sa sám zúčastnil rokovania v sekciách, konštatoval, že mnohé práce boli nadštandardné, obsiahli komplexnosť riešenia, niektoré práce si však musia problém ešte "dotiahnuť", aby dosiahli dobré výsledky vo "finiši", t. j. v bakalárskych či diplomových prácach.

    Študenti AOS boli úspešní aj v zahraničí.
    Na 37. ročníku Študentskej vedeckej konferencie (23. - 25. 5. 2018) vo Vojenskej technickej akadémii (WAT) vo Varšave úspešne reprezentovali AOS a Slovensko študenti študijného programu Zbraňové systémy, zbrane a ich časti. V medzinárodnej sekcii zameranej na oblasť vojenských vied zvíťazila študentka AOS voj. Bronislava Marcinová s prácou „Vplyv výťahovej sily na úsťovú rýchlosť“. Študent voj. Dominik Garai s prácou „Vplyv rozptylu hmotnosti strely na úsťovú rýchlosť“ obdržal ocenenie za úspešnú prezentáciu. Konzultantom obidvoch prác študentov bol kpt. Ing. Peter Perun z katedry strojárstva. Konferencie sa zúčastnilo 59 kadetov z Českej republiky, Slovenska a Maďarska a zo 6 vysokých škôl a univerzít Poľska.
    V dňoch 21. - 25. 5. 2018 reprezentovali Slovensko na 4. Security and Defence Policy Olympiad v Národnej vojenskej univerzite Vasila Levského vo Velikom Tarnove (Bulharsko) študenti Michaela Záturecká, Marek Krištof a Jakub Nyéki. V súťažnej kategórii písomných prác a prezentácií obsadil Jakub Nyéki s prácou „The Concept of Settled Battlegroup“ 8. miesto a zaradil sa do top10 prác. Študent Marek Krištof vo vedomostnej súťaži, zameranej na otázky spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, obsadil 3. miesto.
  
  
  
        
  
        Ďalšie fotografie   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. 7. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Verejný odpočet
za rok 2019
 
    Vyšlo nové číslo časopisu
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 12. júla 2020   (23606)