Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 28. 02. 2020        
 Hlavná stránka

"New Trends in Signal Processing 2018"
 
    14. ročník medzinárodnej konferencie "New Trends in Signal Processing 2018" organizovala Katedra elektroniky Akadémie ozbrojených síl (AOS) v dňoch 10. - 12. októbra 2018 v hoteli Chopok v Demänovskej doline s podporou Československej sekcie IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), ktorá vytvára vedeckú platformu pre oblasti elektrotechniky, elektroniky, rádiolokácie, rádiových mobilných sieti a elektronického prieskumu s dôrazom na spracovanie signálov. Konferencia sa koná každý druhý rok (jej začiatky siahajú do roku 1990) a od 10. ročníka len v anglickom jazyku. Jej spoluorganizátorom je tradične Slovenská elektrotechnická spoločnosť, pobočka Liptovský Mikuláš.

    Na podujatí sa zaregistrovalo 72 účastníkov zo Srbska, Poľska, Ukrajiny, Českej republiky, Brazílie a USA. Slovensko zastupovali odborníci z vysokých škôl, pracovísk elektrotechnického, elektronického a obranného priemyslu, zástupcovia MO SR a OS SR, ktorí sú zapojení do projektov výskumu a vývoja. K účastníkom rokovania konferencie patrili aj študenti 3. stupňa vysokoškolského štúdia v AOS, študijného programu Elektronické zbraňové systémy.

    Cieľom konferencie je prezentovať výsledky výskumu a vývoja z oblasti spracovania signálov a zdieľať najnovšie poznatky v okruhoch: Analógové a číslicové spracovanie signálov, Aplikovaná elektronika, Informačné a komunikačné technológie, Spracovanie signálov vo vojenských aplikáciách. V týchto okruhoch odznelo 38 príspevkov, ktoré budú odoslané do publikačnej a citačnej databázy IEEE Xplore.

    Do rokovania konferencie sa svojimi príspevkami a prezentáciami aktívne zapojili učitelia a doktorandi AOS: doc. RNDr. František Nebus, PhD., npor. Ing. Stanislava Gažovová, Ing. Martin Javůrek, PhD., pplk. doc. Ing. Michal Turčaník, PhD., Ing. Mikuláš Šostronek, PhD., pplk. Ing. Roman Berešík, PhD., kpt. Ing. Miroslav Matejček, npor. Ing. Juraj Guzma, doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., mjr. Ing. Jozef Perďoch, doc. Ing. Zdeněk Matoušek, PhD., doc. Ing. Ján Ochodnický, PhD.

    Cenu „The NTSP Ph.D. Student Prize“ si prevzal doktorand npor. Ing. Juraj Guzma (AOS) za príspevok: Small-Sized Seismic-Acoustic Sensor System Based on MEMS Accelerometer and MEMS Microphone.

    Hlavnými reklamnými partnermi konferencie boli ALITER Technologies a H TEST Slovakia, distribútor technológií KEYSIGHT Technologies.

    14. ročník konferencie "New Trends in Signal Processing" otvoril prof. Ing. Ján Kurty, PhD., vedúci Katedry elektroniky AOS, ktorý o. i. poďakoval Československej sekcii IEEE za technický sponzoring a reklamným partnerom za ich podporu.
  
  
  
        Ďalšie fotografie (-ds-)   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. februára 2020   (87573)