Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 13. 11. 2018        
 Hlavná stránka


"Národná a medzinárodná bezpečnosť 2018"
 
    Katedra bezpečnosti a obrany Akadémie ozbrojených síl organizovala v dňoch 25. - 26. októbra 2018 medzinárodnú vedeckú konferenciu „Národná a medzinárodná bezpečnosť 2018“. Jej 9. ročníka sa zúčastnilo 72 odborníkov z Českej republiky, Poľska, Maďarska a Slovenska, zastúpené boli vysoké školy vojenské, policajné a civilné, vedecké a odborné pracoviská, MO SR, MZV SR, OS SR a MV SR. Konferencie sa zúčastnili i študenti doktorandského štúdia z oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky.

    „Konferenciu organizujeme v čase slovenského predsedníctva v rámci V4, príprave predsedníctva SR v OBSE a v čase 100. výročia založenia spoločného štátu Čechov a Slovákov v roku 1918“, uviedol prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc., vedúci Katedry bezpečnosti a obrany AOS.

    Konferencia sa konala v piatich tematických blokoch. Prvý bol zameraný na aktuálne otázky vývoja bezpečnostného prostredia, druhý na medzinárodnú bezpečnosť, tretí na národnú bezpečnosť, štvrtý na rozvoj ozbrojených síl a piaty na bezpečnostnú teóriu. Na konferencii odznelo 32 príspevkov. V úvodných štyroch vystúpeniach konferencie sa témy zamerali na predsedníctvo SR v OBSE v roku 2019, aktuálnu bezpečnostnú a strategickú situáciu vo svete, na migračnú a azylovú politiku EÚ, či budúce operačné prostredie v Európe. V tomto bloku odznelo, že SR nemôže byť len pasívnym konzumentom bezpečnosti, aktívne k nej musí prispievať, a to aj pri eliminácii konfliktov. Bezpečnosť sa analyzovala ekonomicky, geopoliticky, vojensky, spoločensko-politicky, v témach vystúpení rezonovali otázky vplyvu aktuálnych hrozieb na bezpečnostné prostredie SR a EÚ, ale aj potreba zdieľania informácií v rámci bezpečnostnej politiky štátu, ako aj otázky uskutočňovania záverov Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ a Strategickej koncepcie NATO.

    Na tomto ročníku konferencie bol, pri príležitosti predsedníctva SR vo V4, vytvorený diskusný panel o obrannej spolupráci Vyšehradskej skupiny, ktorý moderoval Ing. Ján Marek z Katedry bezpečnosti a obrany AOS. Účastníkmi diskusného panelu boli: prof. Dr. Klára Kesckeméthy, PhD. (Národná univerzita verejnej správy, Budapešť, Maďarsko), Ing. Antonín Novotný, Ph.D. (Univerzita obrany Brno, ČR), Mgr. Rudolf Pástor, (externý doktorand AOS v študijnom programe Bezpečnosť a obrana štátu, SR) a Mgr. Gracjan Miernicki (Univerzita Opole, Poľsko).
  
  
  
        Ďalšie fotografie (-ds-)   text, foto: -hg-    
  




gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
     16. 11. 2018
   Ukončenie ISOC 19
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
     5. 12. 2018
       MIKULÁŠ v AOS
 
     6. - 7. 12. 2018
   Majstrovstvá OS SR vo  vojensko-praktickom plávaní
 
 Konferencie
 
    8. - 9. 11. 2018
"Výzbroj a technika pozemného vojska"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 13. novembra 2018   (122241)