Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 14. 10. 2019        
 Hlavná stránka

Marketplace 2018
 
    Na veliteľstve NATO, Brusel sa 29. 11. 2018 konalo podujatie Partnership Training and Education Centres Marketplace 2018, ktorého sa zúčastnilo 23 Partnerských výcvikových a vzdelávacích centier (PTECs). Podujatie slúži v prvom rade na propagáciu kurzov, zdieľanie informácií, zviditeľňovanie výcvikových a edukačných inštitúcií v rámci NATO a k nadväzovaniu spolupráce medzi nimi. Marketplace 2018 otvorili zástupkyňa generálneho tajomníka NATO Rose Gottemoeller a predseda vojenského výboru maršal Stuart Peach. Opätovne na ňom participovala aj Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši (ďalej len „AOS“) a jej zástupcovia pod vedením veliteľa medzinárodného kurzu pplk. Ing. Jozefa Wesselényiho, PhD. AOS získala status PTEC v roku 2004 a od júla 2018 sa pýši úplnou akreditáciou NATO, teda spĺňa všetky kritériá na výcvik a vzdelávanie a je oprávnená certifikovať kurzy.

    Hlavným cieľom AOS na tomto podujatí bolo predstavenie ponuky jej medzinárodných kurzov, reprezentácia akadémie a Slovenskej republiky. Akadémia poskytuje medzinárodné kurzy nielen pre členské krajiny NATO, ale aj pre partnerské krajiny, členské štáty Stredomorského dialógu, krajiny Istanbulskej iniciatívy a Globálneho partnerstva. Na tomto podujatí opäť potvrdila, že je viditeľným a dôležitým aktérom na poli prípravy výcviku, vzdelávania a individuálneho tréningu partnerských krajín. Kurzy organizuje naviac aj prostredníctvom mobilného výcvikového tímu, ako napr. v rámci programu Defence Education Enhancement Programme (DEEP), ktorý už niekoľkokrát pôsobil na Ukrajine.

    Príslušníkov AOS svojou účasťou na podujatí podporil veľvyslanec a stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri NATO Radovan Javorčík a vojenský predstaviteľ pri vojenskom výbore NATO generál Ondřej Novosad.

    Samotnému podujatiu predchádzali aj iné sprievodné akcie ako napr. školenie k vedeniu databáz ETOC a ePRIME a zasadanie pracovnej skupiny PTEC, kde boli vyhodnotené aktivity za rok 2018 a prerokovaný plán akcií na rok 2019.
  
  
  
    text: Ing. Zuzana Brestovská    
foto: kpt. Ing. René Hečko    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. - 25. 10. 2019
   Blokový, poľný výcvik kadetov 2. ročníka
 
    do 15. 11. 2019
 CHARITA 2019
 
 Konferencie
 
    9. - 11. 10. 2019
"KIT 2019"
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    do 3. 11. 2019
 Literárna súťaž 2019
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 14. októbra 2019   (6722)