Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 08. 07. 2020        
 Hlavná stránka

Náš generál...
 
    12. máj 2018 bol pre kadetov 1. ročníka Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika výnimočný. Trochu historický, pietny a aj vlastenecký. Tak ako každý rok, aj teraz pripravili dekan EPS AOS a velenie školských jednotiek v spolupráci s evanjelickou farárkou v Košariskách celodenný program pre kadetov s názvom „Po stopách nášho generála – Milana Rastislava Štefánika“.

    Kadeti vycestovali z Demänovej včas ráno do Košarísk. Tu ich v evanjelickom kostole oboznámila s históriou rodiny Štefánikovcov domáca pani farárka Mgr. Zuzana Durcová. Okrem iného spomenula, že v tomto kostole bol krstený generál Štefánik a jeho otec tu pôsobil ako prvý evanjelický farár. Kadeti následne navštívili miestny cintorín a zapálili sviece na hroboch generálovych rodičov a jeho troch súrodencov. Nasledovala prehliadka múzea, bývalej evanjelickej fary a presun do Brezovej pod Bradlom, kde kadetov čakalo múzeum Dušana Jurkoviča, architekta mohyly na Bradle. Odtiaľ sa vrátili do Košarísk a vydali sa 4,5 km historickou cestou pešo na Bradlo, ktorou pred 99 rokmi bola na lafetách diel prepravovaná rakva s pozostatkami generála Štefánika do hrobu na mohyle spolu s ďalšími tromi talianskymi vojakmi. Cesta ústila na majestátnom Bradle.

    Tu v tichu porozjímali a v pietnej spomienke sa zamerali na osobnosť, s ktorou je mohyla pevne spätá. Čítalo sa z Biblie, hymny lásky z 1. listu Korintským z 13. kapitoly. V modlitbe ďakovali za vodcov viery a národa. Po Áronovskom požehnaní duchovného EPS, nasadli do autobusu, ktorý čakal pod mohylou.

    Hoci už na kadetov doľahla únava, navštívili ešte jedno zaujímavé miesto. Bolo to miesto historických bojov hurbanovských dobrovoľníkov pri Brezovej pod Bradlom a ich víťazstva 22. septembra 1848. Tu viedli ťažký boj s dvomi švadrónami cisárskych kyrysníkov a dvomi stotinami (rotami) pešiakov, plniacich príkazy peštianskej vlády. Na pamiatku tohto víťazného dňa pripadá Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

    Deň, plný historických zážitkov a informácií, ukončili kadeti návratom do AOS.
  
  
  
    text, foto: kpt. Mgr. Viktor SABO    
dekan EPS AOS generála M. R. Štefánika v L. Mikuláši    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     8. 7. 2020
   Habilitačná prednáška
Ing. V. Andrassyho, PhD.
Ing. S. Moronga, PhD.
 
     14. 7. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2019
 
    Vyšlo nové číslo časopisu
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2020   (2871)