Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 18. 02. 2019        
 Hlavná stránka

   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ       19. FEBRUÁR 2019       DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ   


AOS na IDEB 2018
 
    Na 7. Medzinárodnom veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky – IDEB v Bratislave sa v dňoch 16. - 18. mája 2018 prezentovala aj Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

    Predstavila sa ako vzdelávacia vysokoškolská a vedecko-výskumná vojenská inštitúcia, ktorá pripravuje pre rezort obrany vysokokvalifikovaný personál, tiež ako inštitúcia, ktorá najnovšie poznatky vedy a techniky aplikuje do vzdelávania a výcviku profesionálnych vojakov OS SR a napokon ako riešiteľka vedeckých projektov. Prezentovala sa formou informačných a obrazových panelov, ilustrovaním výsledkov vedeckých výskumov, k čomu využila informačné technológie, publikácie, filmy, diskusie s početnými návštevníkmi expozície, orientovala sa na mladú generáciu – svojich potencionálnych študentov.

    Na tomto ročníku IDEB sa prezentovali katedry informatiky, elektroniky, telesnej výchovy a športu a tiež odborné pracovisko – Simulačné centrum AOS.

    Katedra elektroniky prezentovala výsledky výskumu v oblastiach Senzorov a senzorických systémov v obranných a bezpečnostných aplikáciách, merania elektromagnetických interferencií a odolnosti zariadení voči nim a detekcie a eliminácie bezpilotných prostriedkov.

    Katedra telesnej výchovy a športu predstavovala projekt možností rozvoja pohybových schopností študentov, profesionálnych vojakov, pričom do úvahy brala zníženú telesnú kondíciu, problém nadváhy pri plnení kritérií požadovanej telesnej zdatnosti. Ako uviedol Mgr. Dušan Litva, PhD., ktorý katedru na výstave zastupoval, o projekt a kritériá rozvoja telesnej kondície vojaka bol veľký záujem z radov mládeže, ale aj ministra obrany SR a náčelníka GŠ OS SR, ktorí expozíciu AOS navštívili.

    Katedra informatiky uviedla na výstave IDEB 2018 vlastné riešenie paketového analyzátora siete, založeného na hradlovom poli. „Analyzátor siete umožňuje jej správcovi vyhodnocovať tok dát a podľa potreby vytvárať štatistiky prenosu rôznych typov dát. Tieto výsledky je možné ďalej aplikovať pri (re)konfigurácii a optimalizácii siete. V prípade potreby je možné paketový analyzátor preprogramovať a doplniť o nové funkcie a možnosti v závislosti od správcu siete. Celé riešenie je možné prepojiť s počítačom, kde sa údaje vyhodnocujú a ukladajú pre ďalšiu analýzu“, uviedol Ing. Miroslav Ďulík, ml., ktorý katedru na tejto výstave zastupoval.

    Simulačné centrum (SC) sa na výstave IDEB 2018 prezentovalo mobilným rekonfigurovateľným simulátorom pre virtuálnu simuláciu – TLS (Team Leader Simulator). RNDr. Beáta Stromková, ktorá centrum na IDEBe zastupovala, uviedla, že jeho funkciou je generovať virtuálne syntetické prostredie, čo možno najviac sa približujúce reálnym podmienkam, a tak vytvoriť predpoklady pre podporu taktického výcviku veliteľov, jednotlivcov a malých skupín.

    Expozíciu Akadémie ozbrojených síl hodnotili návštevníci kladne. Na jej realizácii sa podieľali najmä Ing. Danuša Spilá, Mgr. Róbert Kándrik, Ing. Ladislav Zahradník, jednotliví zástupcovia vystavujúcich katedier a SC. Na otvorerní expozície AOS nechýbali ani rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc,. prorektor pre vedu prof. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. a riaditeľ SC pplk. Ing. Aurel Sabó, PhD.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    18. 2. - 20. 2. 2019
   V simulačnom centre cvičí pr. RCHBO Rožňava:
   - Výcvik na RVS
- Strelecký trenažér
 
     18. 2. - 22. 2. 2019
    Blokový výcvik kadetov  1. ročníka
 
     19. 2. 2019
    Deň otvorených dverí
 
     21. 2. 2019
    Habilitačná prednáška
a obhajoba hab. práce
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Slovenská rektorská konferencia
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 18. februára 2019   (19360)