Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 28. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Spomienka na zosnulých vojakov
 
    Pri príležitosti Pamiatky zosnulých sa na vojenskom cintoríne na Háji Nicovô uskutočnil pietny spomienkový akt, spojený s vojenskými poctami a pobožnosťou. Jeho súčasťou bolo prinesenie štátnej zástavy, hymnická skladba, čestné salvy na počesť padlých vojakov, duchovné slovo, priblíženie historických udalostí 2. svetovej vojny v priestore Liptovského Mikuláša, kde sa o. i. spomenulo, že front na začiatku februára 1945 sa tu zastavil na celé dva mesiace a československé a sovietske jednotky tu zvádzali ťažké boje, v ktorých vojaci priniesli nesmierne veľké obete na životoch.

    Pietny akt s pietnou pobožnosťou sa konal 31. 10. 2018 a pripravila ho duchovná služba Akadémie ozbrojených síl. Pobožnosť zahrnula čítanie z Biblie, modlitby za mier a pokoj vo svete, modlitby pri spomienke na zosnulých.

    Pietneho podujatia sa zúčastnili kadeti a zamestnanci AOS, obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš. Zavŕšené bolo položením vencov a zapálením sviečok na hroboch neznámych padlých vojakov. Vence položili rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD., štátny tajomník MV SR Ing. Rudolf Urbanovič a viceprimátor mesta Ing. Ján Bonko.

    Na tomto vojenskom cintoríne je pochovaných viac ako 1350 príslušníkov 1. československého armádneho zboru, ktorí padli v bojoch 2. svetovej vojny pri oslobodzovaní mesta Liptovský Mikuláš.
  
              
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. februára 2020   (87535)