Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 13. 11. 2018        
 Hlavná stránka


Spomienka na zosnulých vojakov
 
    Pri príležitosti Pamiatky zosnulých sa na vojenskom cintoríne na Háji Nicovô uskutočnil pietny spomienkový akt, spojený s vojenskými poctami a pobožnosťou. Jeho súčasťou bolo prinesenie štátnej zástavy, hymnická skladba, čestné salvy na počesť padlých vojakov, duchovné slovo, priblíženie historických udalostí 2. svetovej vojny v priestore Liptovského Mikuláša, kde sa o. i. spomenulo, že front na začiatku februára 1945 sa tu zastavil na celé dva mesiace a československé a sovietske jednotky tu zvádzali ťažké boje, v ktorých vojaci priniesli nesmierne veľké obete na životoch.

    Pietny akt s pietnou pobožnosťou sa konal 31. 10. 2018 a pripravila ho duchovná služba Akadémie ozbrojených síl. Pobožnosť zahrnula čítanie z Biblie, modlitby za mier a pokoj vo svete, modlitby pri spomienke na zosnulých.

    Pietneho podujatia sa zúčastnili kadeti a zamestnanci AOS, obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš. Zavŕšené bolo položením vencov a zapálením sviečok na hroboch neznámych padlých vojakov. Vence položili rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD., štátny tajomník MV SR Ing. Rudolf Urbanovič a viceprimátor mesta Ing. Ján Bonko.

    Na tomto vojenskom cintoríne je pochovaných viac ako 1350 príslušníkov 1. československého armádneho zboru, ktorí padli v bojoch 2. svetovej vojny pri oslobodzovaní mesta Liptovský Mikuláš.
  
              
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
     16. 11. 2018
   Ukončenie ISOC 19
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
     5. 12. 2018
       MIKULÁŠ v AOS
 
     6. - 7. 12. 2018
   Majstrovstvá OS SR vo  vojensko-praktickom plávaní
 
 Konferencie
 
    8. - 9. 11. 2018
"Výzbroj a technika pozemného vojska"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 13. novembra 2018   (122241)