Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 04. 06. 2020        
 Hlavná stránka

Deň otvorených dverí
 
    V Akadémii ozbrojených síl sa konal 13. novembra 2018 deň otvorených dverí (DOD). Jeho účelom bolo priblížiť záujemcom o štúdium na akadémii (v akademickom roku 2019/2020) informácie o prijímacom konaní, vysokoškolskom štúdiu a vojenskom živote kadetov, podať informácie o materiálnych, ekonomických, študijných podmienkach.

    Tohoročného DOD sa zúčastnilo do 300 stredoškolákov z celého Slovenska. Organizátori pre nich pripravili prezentačný program, ktorý zahrnul vystúpenia renomovaných učiteľov a garantov k ponúkaným študijným programom Bezpečnosť a obrana štátu (doc. Ing. Pavel Bučka, CSc.), Elektronické zbraňové systémy (prof. Ing. Ján Kurty, PhD.), Vojenské spojovacie a informačné systémy (doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.) a Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (prof. Ing. Peter Droppa, PhD.) V informáciách o jednotlivých študijných programoch o. i. odznelo zameranie obsahu štúdia, profilácia odborných predmetov, uplatnenie študentov vo vojenskej i v civilnej sfére.

    Stredoškolská mládež mala možnosť prezrieť si odborné učebne a laboratóriá katedier podľa individuálneho záujmu a položiť otázky k štúdiu učiteľom prítomným na prezentáciách.

    Súčasťou programu DOD bola aj ukážka vojenského programu vo vonkajších priestoroch školy (pasca na vozidlo s cieľom získať dokumenty). Vojenský program je neoddeliteľnou súčasťou vysokoškolského denného štúdia na AOS, keďže jej absolventi získavajú nielen vysokoškolský titul Ing., Mgr. ale aj vojenskú hodnosť poručík.

    Záujemcovia o štúdium na AOS pošlú prihlášky na štúdium do 28. februára 2019.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     17. 6. 2020
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 04. júna 2020   (5725)