Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 19. 04. 2018        
 Hlavná stránka


Deň otvorených dverí
 
    Už druhýkrát v zimnom semestri akademického roku 2017/2018 pripravila Akadémia ozbrojených síl Deň otvorených dverí (DOD) pre stredoškolskú mládež, ktorá má záujem získať vysokoškolské vzdelanie na tejto vysokej vojenskej škole a vstúpiť do radov profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR.

    14. februára 2018 sa 330 záujemcov z celej SR v aule školy zoznámilo s podmienkami prijatia na denné vysokoškolské štúdium, s prijímacím konaním a akreditovanými študijnými programami. Prihlášku na štúdium v akademickom roku 2018/2019 je možné poslať už len do 28. 2. 2018. Škola ponúka štúdium v programoch: Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné systémy, Bezpečnosť a obrana štátu, Zbraňové systémy, zbrane a ich časti. Garanti alebo ich zástupcovia predstavili prítomným v aule uvedené programy z hľadiska študijného obsahu, zamerania predmetov, profilu absolventa, uplatnenia v OS a v civilnom sektore. Ponuka bola opäť rozšírená o možnosti štúdia na Leteckej fakulte TU Košice a Lekárskej univerzite Hradec Králové, na ktoré AOS vysiela študentov podľa stanovených počtov.

    Po informačnom bloku v aule sa účastníci DOD presunuli podľa záujmu na jednotlivé katedry, kde si prezreli ich odborné učebne, laboratóriá a diskutovali s učiteľmi o otázkach štúdia.

    Záujemcovia o štúdium na AOS boli informovaní aj o vojenskom programe, jeho nezastupiteľnom mieste v živote študenta vojenského smeru.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -ds-, -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    V Simulačnom centre:
   -  17. 4. - 20. 4. 2018
   Strelecký trenažér:
- 21. mpr Trebišov
 
 Konferencie
 
    16. - 17. 5. 2018
"AKTUÁLNE OTÁZKY REGRUTÁCIE A STABILIZÁCIE PERSONÁLU..."
 
    24. 5. 2018
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    14. - 18. 5. 2018
 
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo FOTOGALÉRII
Blokový výcvik kadetov AOS vo VVP Kamenici nad Cirochou
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. apríla 2018   (41366)