Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 08. 07. 2020        
 Hlavná stránka

Deň otvorených dverí
 
    Už druhýkrát v zimnom semestri akademického roku 2017/2018 pripravila Akadémia ozbrojených síl Deň otvorených dverí (DOD) pre stredoškolskú mládež, ktorá má záujem získať vysokoškolské vzdelanie na tejto vysokej vojenskej škole a vstúpiť do radov profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR.

    14. februára 2018 sa 330 záujemcov z celej SR v aule školy zoznámilo s podmienkami prijatia na denné vysokoškolské štúdium, s prijímacím konaním a akreditovanými študijnými programami. Prihlášku na štúdium v akademickom roku 2018/2019 je možné poslať už len do 28. 2. 2018. Škola ponúka štúdium v programoch: Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné systémy, Bezpečnosť a obrana štátu, Zbraňové systémy, zbrane a ich časti. Garanti alebo ich zástupcovia predstavili prítomným v aule uvedené programy z hľadiska študijného obsahu, zamerania predmetov, profilu absolventa, uplatnenia v OS a v civilnom sektore. Ponuka bola opäť rozšírená o možnosti štúdia na Leteckej fakulte TU Košice a Lekárskej univerzite Hradec Králové, na ktoré AOS vysiela študentov podľa stanovených počtov.

    Po informačnom bloku v aule sa účastníci DOD presunuli podľa záujmu na jednotlivé katedry, kde si prezreli ich odborné učebne, laboratóriá a diskutovali s učiteľmi o otázkach štúdia.

    Záujemcovia o štúdium na AOS boli informovaní aj o vojenskom programe, jeho nezastupiteľnom mieste v živote študenta vojenského smeru.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -ds-, -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     8. 7. 2020
   Habilitačná prednáška
Ing. V. Andrassyho, PhD.
Ing. S. Moronga, PhD.
 
     14. 7. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2019
 
    Vyšlo nové číslo časopisu
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2020   (2794)