Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 29. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Veliteľské cvičenie CAX práporu ISTAR
 
    Veliteľské cvičenie práporu ISTAR s podporou simulačných technológií (CAX) sa v Simulačnom centre Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši konalo v dňoch 25. - 29. júna 2018. Cvičenia sa zúčastnilo 33 príslušníkov z prieskumnej roty práporu ISTAR z Prešova a jeho témou bolo „Vykonávanie prieskumu čatou“. Obsiahlo úlohy, a to vykonať topografickú orientáciu a taktickú situáciu v priestore operácie, rozohrať situácie podľa činnosti cvičiacich, reagovať na bojovú situáciu, vydať rozkazy a prinútiť cvičiacich plniť úlohy rozhodne a pod tlakom času.

    Cvičenie sa uskutočnilo v 3 fázach: prvej – presun cvičiacich na čiaru začatia prieskumu, druhej – vykonávanie prieskumu v hĺbke obrany, tretej – reorganizácia a konsolidácia s prípravou na plnenie ďalších úloh.

    Ciele cvičenia boli - preveriť veliteľov vo velení podriadeným jednotkám v rozhodovaní v priebehu boja za zložitých situácií, - zjednotiť veliteľov v podávaní hlásení a vo vedení pracovnej mapy, - naučiť veliteľov používať teoretické a operačno-taktické poznatky na praktických príkladoch činnosti veliteľa prieskumnej čaty pri vedení prieskumu v hĺbke obrany počas obrany mechanizovanej brigády. Na záver cvičenia bol vykonaný rozbor, kde riadiaci cvičenia kpt. Ing. Jozef Mišenda uviedol, že cvičenie splnilo stanovené ciele.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     9. - 13. 3. 2020
   V simulačnom centre - CAX "MNMPBAT 2020"
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 28. februára 2020   (89946)