Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 19. 09. 2019        
 Hlavná stránka

Veliteľské cvičenie CAX práporu ISTAR
 
    Veliteľské cvičenie práporu ISTAR s podporou simulačných technológií (CAX) sa v Simulačnom centre Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši konalo v dňoch 25. - 29. júna 2018. Cvičenia sa zúčastnilo 33 príslušníkov z prieskumnej roty práporu ISTAR z Prešova a jeho témou bolo „Vykonávanie prieskumu čatou“. Obsiahlo úlohy, a to vykonať topografickú orientáciu a taktickú situáciu v priestore operácie, rozohrať situácie podľa činnosti cvičiacich, reagovať na bojovú situáciu, vydať rozkazy a prinútiť cvičiacich plniť úlohy rozhodne a pod tlakom času.

    Cvičenie sa uskutočnilo v 3 fázach: prvej – presun cvičiacich na čiaru začatia prieskumu, druhej – vykonávanie prieskumu v hĺbke obrany, tretej – reorganizácia a konsolidácia s prípravou na plnenie ďalších úloh.

    Ciele cvičenia boli - preveriť veliteľov vo velení podriadeným jednotkám v rozhodovaní v priebehu boja za zložitých situácií, - zjednotiť veliteľov v podávaní hlásení a vo vedení pracovnej mapy, - naučiť veliteľov používať teoretické a operačno-taktické poznatky na praktických príkladoch činnosti veliteľa prieskumnej čaty pri vedení prieskumu v hĺbke obrany počas obrany mechanizovanej brigády. Na záver cvičenia bol vykonaný rozbor, kde riadiaci cvičenia kpt. Ing. Jozef Mišenda uviedol, že cvičenie splnilo stanovené ciele.
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     18. 9. 2019 o 9:00 h
   Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
 
 Konferencie
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 18. septembra 2019   (66170)