Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 14. 10. 2019        
 Hlavná stránka

Basic ATC Procedure Course
 
    Výcviková organizácia riadiacich letovej prevádzky Simulačného centra v termíne 10. – 21. septembra 2018 realizovala pilotný dvojtýždňový medzinárodný kurz Basic ATC Procedure Course pre príslušníkov finálneho ročníka katedry letectva Univerzity obrany Brno.

    Cieľom medzinárodného kurzu je priama aplikácia získaných teoretických poznatkov počas štúdia do syntetického prostredia reálnych certifikovaných virtuálnych simulátorov riadenia letovej prevádzky v súlade s medzinárodnými štandardami.

    Kurz bol vedený v anglickom jazyku internými a externými lektormi s dôrazom na medzinárodne platnú terminológiu používanú v procese riadenia letovej prevádzky, počas ktorého študenti absolvovali základné súbory cvičení pre zaisťovanie radarových rozstupov vrátane získania, udržania a odovzdania radarovej identity, oblietavania nebezpečných poveternostných javov a riešenia štandardných letových situácií. Všetky súbory boli aplikované v jednotlivých oblastiach riadenia letovej prevádzky, t.j. na pracovných pozíciách veža a radar.

    Predmetný kurz vytvára priestor na medzinárodnú spoluprácu v oblasti edukácie partnerských vysokých škôl. Rozvrh a sylaby kurzu reflektujú na medzinárodné požiadavky v oblasti výchovno vzdelávacieho procesu príslušníkov riadenia letovej prevádzky a tento kurz je ponúkaný zoskupeniu európskych leteckých akadémií (European Air Force Academies).
  
text, foto: -mg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. - 25. 10. 2019
   Blokový, poľný výcvik kadetov 2. ročníka
 
    do 15. 11. 2019
 CHARITA 2019
 
 Konferencie
 
    9. - 11. 10. 2019
"KIT 2019"
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    do 3. 11. 2019
 Literárna súťaž 2019
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 14. októbra 2019   (6609)