Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 04. 06. 2020        
 Hlavná stránka

Basic ATC Procedure Course
 
    Výcviková organizácia riadiacich letovej prevádzky Simulačného centra v termíne 10. – 21. septembra 2018 realizovala pilotný dvojtýždňový medzinárodný kurz Basic ATC Procedure Course pre príslušníkov finálneho ročníka katedry letectva Univerzity obrany Brno.

    Cieľom medzinárodného kurzu je priama aplikácia získaných teoretických poznatkov počas štúdia do syntetického prostredia reálnych certifikovaných virtuálnych simulátorov riadenia letovej prevádzky v súlade s medzinárodnými štandardami.

    Kurz bol vedený v anglickom jazyku internými a externými lektormi s dôrazom na medzinárodne platnú terminológiu používanú v procese riadenia letovej prevádzky, počas ktorého študenti absolvovali základné súbory cvičení pre zaisťovanie radarových rozstupov vrátane získania, udržania a odovzdania radarovej identity, oblietavania nebezpečných poveternostných javov a riešenia štandardných letových situácií. Všetky súbory boli aplikované v jednotlivých oblastiach riadenia letovej prevádzky, t.j. na pracovných pozíciách veža a radar.

    Predmetný kurz vytvára priestor na medzinárodnú spoluprácu v oblasti edukácie partnerských vysokých škôl. Rozvrh a sylaby kurzu reflektujú na medzinárodné požiadavky v oblasti výchovno vzdelávacieho procesu príslušníkov riadenia letovej prevádzky a tento kurz je ponúkaný zoskupeniu európskych leteckých akadémií (European Air Force Academies).
  
text, foto: -mg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     17. 6. 2020
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 04. júna 2020   (5786)