Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 04. 06. 2020        
 Hlavná stránka

Otvorenie akademického roka 2018/2019
 
    Dňa 28. septembra 2018 sa konalo slávnostné zhromaždenie pedagógov, študentov a zamestnancov Akadémie ozbrojených síl (AOS), a to pri príležitosti otvorenia nového akademického roka 2018/2019 a imatrikulácie študentov 1. ročníka. Študentská hymna „Gaudeamus“ predznamenala začínajúce sa vysokoškolské štúdium 110 prvákov, ktorí si z rúk rektora AOS doc. Ing. Jozefa Putteru, CSc., prevzali „imatrikulačný list“. Študovať budú v študijných programoch Bezpečnosť a obrana štátu, Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné systémy, Zbraňové systémy, zbrane a ich časti.

    Rektor k prvákom uviedol, že ich čaká rad skúšok, ale aj vyžadovanej disciplíny. Vyjadril presvedčenie, že budú zodpovedne pristupovať k štúdiu a vojenskému programu a zdôraznil, že k úspechu vedie systematické štúdium, spolupráca s kolektívom a komunikácia s učiteľmi a veliteľmi. V štúdiu poprial všetkým študentom veľa úspechov.

    Zároveň rektor ocenil najlepších študentov (z vyšších ročníkov) za výborné výsledky vo vysokoškolskom štúdiu a za plnenie vojenského programu kadeta a udelil odznak „Vzorný kadet“ voj. 1. stupňa Terézii Dubovcovej, Daliborovi Kaliskému, Matúšovi Kormošovi, Ivovi Líškovi, Milanovi Pakošovi, Stanislavovi Bockovi, Štefanovi Kopeckému, Andrejovi Kopaničákovi, Marekovi Krištofovi a Jakubovi Nyékimu. Za opakované splnenie kritérií na udelenie odznaku, udelil rektor odznak „Vzorný kadet“ vojakom 1. stupňa Jurajovi Nagymu, Františkovi Parajovi a Kataríne Gombíkovej.

    Rektor AOS vo svojom príhovore zdôraznil: „Ocenenie študentov odznakom „Vzorný kadet“ zároveň predstavuje príklad a motiváciu pre nastupujúcich imatrikulovaných kadetov“.

    Prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Peter Spilý, PhD. na tomto zhromaždení uviedol, že sa otvára už 45. akademický rok v tejto vysokej vojenskej škole.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     17. 6. 2020
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 04. júna 2020   (6370)