Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 04. 06. 2020        
 Hlavná stránka

All Rounder 2018
 
    12. ročník vojensko-športovej súťaže All Rounder pripravila a v dňoch 25. - 28. 9. 2018 realizovala Katedra telesnej výchovy a športu Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Do súťaže sa zapojili 6 členné družstvá vojenských študentov z Univerzity obrany Brno (ČR), Vojenského oboru FTVŠ UK Praha (ČR), z Univerzity obrany z Belehradu (Srbsko), z Univerzity Helmuta Schmidta Hamburg (SRN) a zo slovenskej Akadémie ozbrojených síl. Do súťaže sa zapojili i profesionálni vojaci z 11. mpr Martin.

    Súťaž prebiehala v disciplínach: prekážková dráha, plávanie vo vojenskej ústroji - štafeta 6x50 m voľný spôsob, hod granátom na cieľ (30 m), streľba na virtuálnej strelnici z vojenskej pušky M4 na kruhový terč, cezpoľný beh na 6 km a rafting.

    Vojensko-praktické zručnosti ale i telesná kondícia súťažiacich sa ukázala hneď v úvode súťaže na prekážkovej dráhe, kde sa prekonávala vodná priekopa, kombinované prekážky (beh po vysokých kladinách), rôzne ďalšie bariéry, hádzal sa granát na cieľ 6x3 m na vzdialenosť 20 m. Najlepšie si v tejto disciplíne počínali súťažiaci kadeti z Akadémie ozbrojených síl (AOS), disciplínu vyhrali a kadet Jakub Nyéki dosiahol dokonca najlepší čas 1:06,2.

    V štafetovom plávaní vo vojenskej ústroji dosiahli najlepší čas kadeti z Belehradu, a to 4:03,67. Kadeti z AOS sa v tejto disciplíne umiestnili na 3. mieste.

    Hod granátom na cieľ (30 m) vyhrali kadeti z UO Brno. V streľbe na virtuálnej strelnici v Simulačnom centre AOS zvíťazilo družstvo Akadémie ozbrojených síl s nastrieľaným počtom bodov 517, pred UO Brno (487 b). V družstve AOS vynikol kadet Jakub Nyéki, ktorý nastrieľal 97 bodov, z toho 7 desiatok. V poľnom behu na 6 km v okolí Iľanova najlepšie časy dosiahli kadeti UO Brno. V raftingu, ktorý sa konal na vodnom areáli Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši, vyhralo družstvo VO FTVŠ UK Praha pred družstvom AOS. Celkový víťaz All Rounder 2018 sa určil na základe súčtu výsledkov vo všetkých disciplínach.

    Výsledné poradie:

          1. miesto: Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (SR)
          2. miesto: Vojenský obor FTVŠ UK Praha (ČR)
          3. miesto: Univerzita obrany Brno (ČR)
          4. miesto: Univerzita obrany Belehrad (Srbsko)
          5. 11. mpr Martin (SR)
          6. Univerzita H. Schmidta Hamburg (SRN)

    Za AOS úspešne súťažili kadeti 3. ročníka, vojaci 1. stupňa: Jakub Nyéki, Stanislav Bocko, Dávid Slatkovský, Marek Hajdík, Matej Valenščák, Samuel Legerský.

    „V tomto ročníku súťaže sa opäť vytvorila silná konkurencia pretekárov. Kladne hodnotím, že družstvo AOS bojovalo zomknuto a urobilo všetko pre víťazstvo. Taktiež ma teší, že v martinskom družstve bojovali až traja absolventi AOS“, uviedol vedúci Katedry telesnej výchovy a športu AOS Mgr. Dušan Litva, PhD.

    Ocenenia víťazom odovzdal pplk. Ing. Aurel Sabó, PhD., v zastúpení prorektora pre vojenské veci AOS.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     17. 6. 2020
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 04. júna 2020   (5770)