Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 09. 2018        
 Hlavná stránka


73. výročie víťazstva nad fašizmom
 
    Príslušníci Akadémie ozbrojených síl si slávnostným zhromaždením 4. mája 2018 v aule školy pripomenuli jeden z najvýznamnejších okamihov svetovej histórie 20. storočia – 73. výročie víťazstva nad fašizmom a ukončenie druhej svetovej vojny v Európe.

    V rozkaze prezidenta SR č. 4 zo 17. apríla 2018 odznelo: Pred 73 rokmi bol na európskom kontinente zavŕšený najrozsiahlejší, najničivejší a najkrvavejší vojnový konflikt trvajúci takmer 6 rokov, ktorý priniesol utrpenie, biedu a hlad civilnému obyvateľstvu. Ozbrojený zápas na frontoch druhej svetovej vojny bol rozhodujúcim stretnutím dvoch ideových blokov. Proti expanzívnemu fašistickému bloku, bojujúcemu v mene rasových a mocenských teórií, sa odhodlane postavili protifašistické a demokratické sily sveta na čele so Sovietskym zväzom, Spojenými štátmi americkými a Veľkou Britániou. V tomto boji nestál bokom ani slovenský národ, ktorý spolu s národnostnými menšinami a etnickými skupinami, žijúcimi na území Slovenska, statočne, odvážne a obetavo bojoval proti nacistickej hrozbe na dôležitých bojiskách 2. svetovej vojny v československých jednotkách v zahraničí, v jednotkách víťazných veľmocí, v 1. československej armáde na Slovensku, v partizánskych jednotkách a v zahraničnom protifašistickom hnutí odporu.

    Rozvíjanie odkazu Dňa víťazstva nad fašizmom a uctenie si padlých v druhej svetovej vojne v tento deň – 4. mája uskutočnil aj Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši položením vencov k pomníku padlým príslušníkom Červenej armády na námestí Osloboditeľov a príslušníkom 1. československého armádneho zboru na vojnovom cintoríne na Háji. Hold padlým vzdali spoločenské organizácie, zástupcovia škôl, firiem a občania mesta. Vence k pomníkom padlým položil v mene AOS rektor doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. , spomienkových aktov sa zúčastnili kadeti a zamestnanci školy.
  
                
  
                
  
        Ďalšie fotografie   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    V simulačnom centre:
   - 10. 9. - 21. 9. 2018
   Medzinárodný kurz BASIC ATC PROCEDURE COURSE
   - 17. 9. - 28. 9. 2018
   Veliteľsko - štábne cvičenie CAX "SLOVENSKÝ ŠTÍT 2018"
   - 20. 9. - 21. 9. 2018
   Strelecký trenažér SC:
21. mpr Trebišov
 
 Konferencie
 
    11. - 12. 10. 2018
"MANAŽMENT OBRAN-
NÝCH ZDROJOV 2018"
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (panelová plocha)
 
    Vo FOTOGALÉRII
Sústredený poľný výcvik kadetov na Lešti
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. septembra 2018   (50187)