Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 29. 02. 2020        
 Hlavná stránka

73. výročie víťazstva nad fašizmom
 
    Príslušníci Akadémie ozbrojených síl si slávnostným zhromaždením 4. mája 2018 v aule školy pripomenuli jeden z najvýznamnejších okamihov svetovej histórie 20. storočia – 73. výročie víťazstva nad fašizmom a ukončenie druhej svetovej vojny v Európe.

    V rozkaze prezidenta SR č. 4 zo 17. apríla 2018 odznelo: Pred 73 rokmi bol na európskom kontinente zavŕšený najrozsiahlejší, najničivejší a najkrvavejší vojnový konflikt trvajúci takmer 6 rokov, ktorý priniesol utrpenie, biedu a hlad civilnému obyvateľstvu. Ozbrojený zápas na frontoch druhej svetovej vojny bol rozhodujúcim stretnutím dvoch ideových blokov. Proti expanzívnemu fašistickému bloku, bojujúcemu v mene rasových a mocenských teórií, sa odhodlane postavili protifašistické a demokratické sily sveta na čele so Sovietskym zväzom, Spojenými štátmi americkými a Veľkou Britániou. V tomto boji nestál bokom ani slovenský národ, ktorý spolu s národnostnými menšinami a etnickými skupinami, žijúcimi na území Slovenska, statočne, odvážne a obetavo bojoval proti nacistickej hrozbe na dôležitých bojiskách 2. svetovej vojny v československých jednotkách v zahraničí, v jednotkách víťazných veľmocí, v 1. československej armáde na Slovensku, v partizánskych jednotkách a v zahraničnom protifašistickom hnutí odporu.

    Rozvíjanie odkazu Dňa víťazstva nad fašizmom a uctenie si padlých v druhej svetovej vojne v tento deň – 4. mája uskutočnil aj Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši položením vencov k pomníku padlým príslušníkom Červenej armády na námestí Osloboditeľov a príslušníkom 1. československého armádneho zboru na vojnovom cintoríne na Háji. Hold padlým vzdali spoločenské organizácie, zástupcovia škôl, firiem a občania mesta. Vence k pomníkom padlým položil v mene AOS rektor doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. , spomienkových aktov sa zúčastnili kadeti a zamestnanci školy.
  
                
  
                
  
        Ďalšie fotografie   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     9. - 13. 3. 2020
   V simulačnom centre - CAX "MNMPBAT 2020"
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 28. februára 2020   (89927)