Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 05. 2018        
 Hlavná stránka

    Študentská vedecká konferencia       Študentská vedecká konferencia       Študentská vedecká konferencia


73. výročie víťazstva nad fašizmom
 
    Príslušníci Akadémie ozbrojených síl si slávnostným zhromaždením 4. mája 2018 v aule školy pripomenuli jeden z najvýznamnejších okamihov svetovej histórie 20. storočia – 73. výročie víťazstva nad fašizmom a ukončenie druhej svetovej vojny v Európe.

    V rozkaze prezidenta SR č. 4 zo 17. apríla 2018 odznelo: Pred 73 rokmi bol na európskom kontinente zavŕšený najrozsiahlejší, najničivejší a najkrvavejší vojnový konflikt trvajúci takmer 6 rokov, ktorý priniesol utrpenie, biedu a hlad civilnému obyvateľstvu. Ozbrojený zápas na frontoch druhej svetovej vojny bol rozhodujúcim stretnutím dvoch ideových blokov. Proti expanzívnemu fašistickému bloku, bojujúcemu v mene rasových a mocenských teórií, sa odhodlane postavili protifašistické a demokratické sily sveta na čele so Sovietskym zväzom, Spojenými štátmi americkými a Veľkou Britániou. V tomto boji nestál bokom ani slovenský národ, ktorý spolu s národnostnými menšinami a etnickými skupinami, žijúcimi na území Slovenska, statočne, odvážne a obetavo bojoval proti nacistickej hrozbe na dôležitých bojiskách 2. svetovej vojny v československých jednotkách v zahraničí, v jednotkách víťazných veľmocí, v 1. československej armáde na Slovensku, v partizánskych jednotkách a v zahraničnom protifašistickom hnutí odporu.

    Rozvíjanie odkazu Dňa víťazstva nad fašizmom a uctenie si padlých v druhej svetovej vojne v tento deň – 4. mája uskutočnil aj Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši položením vencov k pomníku padlým príslušníkom Červenej armády na námestí Osloboditeľov a príslušníkom 1. československého armádneho zboru na vojnovom cintoríne na Háji. Hold padlým vzdali spoločenské organizácie, zástupcovia škôl, firiem a občania mesta. Vence k pomníkom padlým položil v mene AOS rektor doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. , spomienkových aktov sa zúčastnili kadeti a zamestnanci školy.
  
                
  
                
  
        Ďalšie fotografie   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    21. - 24. 5. 2018
   Strelecký trenažér SC:
- 22. mpr Michalovce
 
     21. - 31. 5. 2018
   Výchova a vzdelávanie  
- OS rev. technikov
 
     1. 6. 2018
   Medzinárodný deň detí
 
     21. 6. 2018 o 13:00
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    24. 5. 2018
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
 
    25. - 26. 10. 2017
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
AOS na "IDEB 2018"
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    14. - 18. 5. 2018
 
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. mája 2018   (81969)