Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 29. 02. 2020        
 Hlavná stránka

"Parciálna rekonfigurácia číslicových systémov"
 
     V Akadémii ozbrojených síl vychádza v apríli 2015 monografia autora mjr. Ing. Michala Turčaníka, PhD., učiteľa katedry informatiky. Je zameraná na výskum a vývoj dynamicky rekonfigurovateľných číslicových systémov na báze programovateľných obvodov FPGA (poľom programovateľné hradlové polia) a CPLD (programovateľné logické zariadenia), ktoré umožňujú meniť požadovanú funkciu zariadenia (a teda i vnútornú štruktúru) podľa aktuálnych potrieb príslušnej aplikácie.

    Hlavným cieľom monografie je vykonanie analýzy možností použitia parciálnej rekonfigurácie číslicových systémov a architektúr a výber vhodnej technológie pre použitie vo vybraných aplikáciách. Efektívne použitie uvedených číslicových systémov a architektúr v reálnych aplikáciách je možné iba na základe poznania vlastností a metód implementácie rekonfigurovateľných logických obvodov. Podľa autora má najväčší potenciál pre využitie v technickej praxi parciálna dynamická rekonfigurácia rekonfigurovateľných logických obvodov. Autorom vytvorená metodika pre realizáciu systémov s parciálnou dynamickou rekonfiguráciou, ktorá sa nachádza v monografii, predstavuje prostriedok pre jej aplikáciu v širšom meradle (adaptívne systémy, kognitívne rádio, SDR (softvérovo definované rádio) a šifrovacie systémy).

    Pôvodný výskum autora v danej oblasti je reprezentovaný publikovanými výsledkami vo vedeckej monografii. V poslednej kapitole je uvedený návrh adaptívneho hardvérového systému (architektúra a popis činnosti procesora), ktorý je reprezentovaný autorom navrhnutým procesorom riadeným prúdom údajov. Návrh procesora riadeného prúdom údajov je dekomponovaný na návrh riadiacej, operačnej a vstupno-výstupnej časti. V prílohách sa nachádzajú vývojové diagramy a zdrojové kódy vybraných jednotiek navrhnutého procesora riadeného prúdom údajov v jazyku VHDL. Výsledky práce boli publikované vo forme príspevkov na zahraničných a domácich konferenciách a odborných časopisoch.
    -mt-, -hg-    
foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     9. - 13. 3. 2020
   V simulačnom centre - CAX "MNMPBAT 2020"
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 28. februára 2020   (89879)