Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 13. 11. 2018        
 Hlavná stránka


"Parciálna rekonfigurácia číslicových systémov"
 
     V Akadémii ozbrojených síl vychádza v apríli 2015 monografia autora mjr. Ing. Michala Turčaníka, PhD., učiteľa katedry informatiky. Je zameraná na výskum a vývoj dynamicky rekonfigurovateľných číslicových systémov na báze programovateľných obvodov FPGA (poľom programovateľné hradlové polia) a CPLD (programovateľné logické zariadenia), ktoré umožňujú meniť požadovanú funkciu zariadenia (a teda i vnútornú štruktúru) podľa aktuálnych potrieb príslušnej aplikácie.

    Hlavným cieľom monografie je vykonanie analýzy možností použitia parciálnej rekonfigurácie číslicových systémov a architektúr a výber vhodnej technológie pre použitie vo vybraných aplikáciách. Efektívne použitie uvedených číslicových systémov a architektúr v reálnych aplikáciách je možné iba na základe poznania vlastností a metód implementácie rekonfigurovateľných logických obvodov. Podľa autora má najväčší potenciál pre využitie v technickej praxi parciálna dynamická rekonfigurácia rekonfigurovateľných logických obvodov. Autorom vytvorená metodika pre realizáciu systémov s parciálnou dynamickou rekonfiguráciou, ktorá sa nachádza v monografii, predstavuje prostriedok pre jej aplikáciu v širšom meradle (adaptívne systémy, kognitívne rádio, SDR (softvérovo definované rádio) a šifrovacie systémy).

    Pôvodný výskum autora v danej oblasti je reprezentovaný publikovanými výsledkami vo vedeckej monografii. V poslednej kapitole je uvedený návrh adaptívneho hardvérového systému (architektúra a popis činnosti procesora), ktorý je reprezentovaný autorom navrhnutým procesorom riadeným prúdom údajov. Návrh procesora riadeného prúdom údajov je dekomponovaný na návrh riadiacej, operačnej a vstupno-výstupnej časti. V prílohách sa nachádzajú vývojové diagramy a zdrojové kódy vybraných jednotiek navrhnutého procesora riadeného prúdom údajov v jazyku VHDL. Výsledky práce boli publikované vo forme príspevkov na zahraničných a domácich konferenciách a odborných časopisoch.
    -mt-, -hg-    
foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
     16. 11. 2018
   Ukončenie ISOC 19
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
     5. 12. 2018
       MIKULÁŠ v AOS
 
     6. - 7. 12. 2018
   Majstrovstvá OS SR vo  vojensko-praktickom plávaní
 
 Konferencie
 
    8. - 9. 11. 2018
"Výzbroj a technika pozemného vojska"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 13. novembra 2018   (122241)