Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Ukončenie ZVŠK 16
 
    Dňa 9. 11. 2012 si na slávnostnom ukončení Základného veliteľsko-štábneho kurzu (ZVŠK) z rúk rektora AOS brigádneho generála doc. Ing. Borisa Ďurkecha, CSc. prevzalo osvedčenia o absolvovaní kurzu 16 dôstojníkov OS SR. Vecným darom za vzorné plnenie povinností boli ocenení kpt. Ing. Rudolf Chocholáček a kpt. Ing. Pavol Šebík.

    Kurz (3. 9. – 9. 11. 2012) vo svojich 5 moduloch zahŕňal prípravu zameranú na spoločensko-vedné disciplíny, vojenskú históriu, vojenské umenie a vojenskú vedu, teóriu velenia a riadenia a štábnu prácu. Frekventanti kurzu absolvovali aj veliteľsko – štábne cvičenie s využitím simulačných technológií "Liptov 05" na tému "Organizácia obrany mechanizovaného práporu mimo dotyk s nepriateľom".

    Odborné zamestnania viedli učitelia a lektori AOS a externí lektori z rezortu obrany SR. Veliteľom ZVŠK bol mjr. Mgr. Miloslav Mlynár (CV AOS).

    Príprava profesionálnych vojakov OS SR v ZVŠK siaha do roku 2004, odvtedy sa v 16 kurzoch ZVŠK pripravilo 583 vojakov.
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -mm-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8340)