Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Ukončenie 15. ZVŠK
 
    Rektor Akadémie ozbrojených síl brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc. odovzdal 24. mája 2012 osvedčenia o absolvovaní 15. Základného veliteľsko-štábneho kurzu.

    Kurz trval 3 mesiace, inštitucionálne bol realizovaný Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl a jeho cieľom bolo rozvinúť zručnosti a znalostnú úroveň profesionálnych vojakov v hodnostiach nadporučík a kapitán a pripraviť ich na kompetentný výkon funkcií v plánovaných hodnostiach major. Rektor pritom zdôraznil, že celoživotné vzdelávanie formou kurzov vytvára kontinuitne vyššiu znalostnú úroveň, ovplyvňuje kariérny rast, kvalifikáciu a kompetenciu profesionálnych vojakov ozbrojených síl.

    Zámerom ZVŠK bolo prepojiť vzdelávací panel kurzu s osobitnými potrebami ozbrojených síl. Kurz vo svojom programe obsiahol spoločensko - vednú oblasť, ktorú integroval s vojenskou prípravou. Orientoval sa na vojenskú sociológiu, psychológiu, etiku, komunikáciu, diplomaciu a protokol a na problematiku operačného umenia, štruktúry obrany, doktrinálnych dokumentov, plánovacieho a rozhodovacieho procesu.

    Kurz bol ukončený záverečnými skúškami a absolvovalo ho 28 profesionálnych vojakov OS SR. K najlepším absolventom kurzu patrili: kpt. Ing. Stanislav Debnár, kpt. Ing. Radoslav Kalaba a kpt. Ing. Richard Király.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8080)