Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Otvorenie 15. ZVŠK
 
    Za účasti doc. Ing. Mariany Kuffovej, PhD., poverenej plnením úloh prorektora pre vedu a Ing. Michala Chlebca, riaditeľa Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl (AOS) bol 29. februára 2012 otvorený 15. Základný veliteľsko-štábny kurz (ZVŠK).

    Do 15. ZVŠK nastúpilo 28 dôstojníkov z rezortu obrany, ktorí sa budú vzdelávať v 6 tematických moduloch. Spoločensko-vedný modul položí dôraz na vojenskú sociológiu, psychológiu, etiku, komunikáciu, diplomaciu. Vojenský, veliteľský modul a modul štábnej práce poskytnú účastníkom kurzu poznatky z operačného umenia, štruktúry obrany, doktrinálnych dokumentov, plánovacieho a rozhodovacieho procesu. Kurz obsiahne približne 400 vyučovacích hodín a potrvá do 25. mája 2012. V kurze budú vyučovať učitelia AOS, lektori Centra vzdelávania AOS a externí lektori - odborníci z útvarov a zložiek OS SR.

    Kurz organizačne povedie kpt. Mgr. Miloslav Mlynár z Centra vzdelávania AOS.

    História týchto kurzov v ich terajšej podobe a poslaní siaha do roku 2004. Za dobu 8 rokov sa v prechádzajúcich 14 Základných veliteľsko-štábnych kurzoch pripravilo 539 profesionálnych vojakov.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   kpt. Mgr. Miloslav Mlynár    
foto: -sp-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (7930)