Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka


Predkvalifikačný a udržiavací výcvik riadiacich letovej prevádzky v AOS
 
    V rámci vstupného odborného dôstojníckeho kurzu (VODK) pre vojenskú leteckú odbornosť A 20, špecializácia 409 letovod veliteľského a navádzacieho stanovišťa, letecký navádzač a odborník riadenia letovej prevádzky prebehla v mesiaci marec 2012 praktická príprava s využitím simulačných technológií Simulačného centra AOS v Liptovskom Mikuláši.

    Praktická odborná príprava pozostávala s procedurálneho výcviku a výcviku riadenia letovej prevádzky na trenažéri SimMIL, ktorého vizuálne rozhranie a technologické riešenie je totožné z pracoviskami riadenia letovej prevádzky využívanými v OS SR.

    Cieľom zamestnaní bolo získať základné psycho-motorické zručnosti, pričom bolo nutné položiť dôraz na zosúladenie činností cvičiaceho pri reakcii na namodelovanú vzdušnú situáciu a správnu terminológiu v rádio-korešpondencii. Získanie správnych návykov na začiatku výcviku je z hľadiska ďalšej činnosti vo výcviku a výkone funkcie prvoradé. Riadiaci letovej prevádzky je z hľadiska opravných mechanizmov rozhodnutí pilota prvoradým a mnohokrát jediným prvkom, ktorý môže zabrániť, prípadne predísť leteckej katastrofe. Schopnosť správnej reakcie je daná teoretickými vedomosťami, ktoré určujú právny rámec rozhodnutia a reálnymi skúsenosťami hlavne pri riešení krízových situácii, ktoré sa ale v reálnej prevádzke simulovať nedajú. Trenažérová technika umožňuje ich simulovanie a pod odborným vedením inštruktorov kumulovanie správnych schopností riadiaceho, čo prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti aj vo vojenskom letectve.

    V poslednom marcovom týždni bol vykonaný udržiavací výcvik riadiacich letovej prevádzky Stanovišťom riadenia špeciálnej letovej prevádzky (OAT) Bratislava, ktoré je vrcholovým článkom v systéme riadenia vojenskej letovej prevádzky a koordinácie s ostatnými užívateľmi vzdušného priestoru SR. V tomto týždni bol tiež vykonaný intenzívny predvalifikačný výcvik študentov VODK pod vedením skúsených inštruktorov z OAT Bratislava a inštruktora z Brigády velenia, riadenia a prieskumu.
  
  
  
    kpt. Ing. Tomáš Baňas, PhD., npor. Ing. Matúš Grega    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8034)