Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Národný krízový manažment v praxi
 
    Účastníci 8. Vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu (VVŠK) sa v rámci vzdelávacieho modulu 2.1. „Bezpečnosť štátu“ a preberanej odbornej témy č.4 - „Integrovaný záchranný systém“ (IZS) zúčastnili dňa 29. 2. 2012 praktického zamestnania na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Liptovskom Mikuláši a na Mestskej polícii v Liptovskom Mikuláši.

    Riaditeľka OR HaZZ mjr. PhDr. Eva Krajčiová oboznámila 34 účastníkov VVŠK s históriou, vývojom a súčasnosťou organizovaného hasenia požiarov. Zamerala sa na štruktúru a charakteristiku zásahového obvodu HaZZ, na legislatívu a prax požiarnej prevencie, na štátny dozor a sankcie, na úlohy zboru v preventívno-výchovnej činnosti. Zvlášť sa zaoberala „operatívno-technickými činnosťami“ zboru, ktoré sú určené na zdolávanie požiarov, živelných pohrôm, mimoriadnych udalostí, na pomoc pri ohrození zdravia, života a majetku. Pozitívne zhodnotila aj spoluprácu s vojakmi, ktorí pomáhali pri hasení lesného požiaru v špecifickom teréne Starobockej doliny na prelome novembra a decembra 2011. Súčasťou praktického zamestnania 8.VVŠK v téme IZS bola návšteva operačného strediska – hasičskej zbrojnice HaZZ v Liptovskom Mikuláši, kde je stanovisko nepretržitej hasičskej a záchranárskej služby a záchranárskej techniky.

    Pplk. Ing. Jozef Macko a Mgr. Vladimír Bela diskutovali v priestoroch Mestskej polície s účastníkmi kurzu VVŠK o úlohách policajných organizácií a o súčinnosti Štátnej a Mestskej polície v rámci Integrovaného záchranného systému a prezreli si monitorovací kamerový systém Operačného strediska Mestskej polície.

    Praktická a vzdelávacia časť preberanej témy vo VVŠK mala za cieľ zoznámiť jeho účastníkov s niektorými zložkami IZS, s ich úlohami pri riešení krízových situácií, s potenciálnymi asistenčnými úlohami OS pri realizácii záchranných operácií. Praktické zamestnanie pre VVŠK zorganizovali učitelia Katedry bezpečnosti a obrany AOS.
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8271)