Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Profesionálni vojaci v ďalšom VVŠK
 
    Rektor Akadémie ozbrojených síl brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc. otvoril 20. novembra 2012 Vyšší veliteľsko štábny kurz, ktorý pripravuje profesionálnych vojakov OS SR na výkon funkcií v hodnostiach podplukovník a plukovník. Kurz je určený na plnenie koncepčných úloh strategického líderstva v OS SR a je súčasťou celoživotného vzdelávania.

    Do tohto vyššieho kariérneho kurzu nastúpilo 32 profesionálnych vojakov, v počte je 1 plukovník, 4 podplukovníci a 27 majorov.

    Kurz potrvá 4 mesiace a v jednotlivých moduloch obsiahne aktuálne otázky obrannej politiky, zameria sa na strategickú úroveň riadenia, vojenskú históriu, vojenské umenie a vedu, bezpečnosť a obranu, teóriu velenia a riadenia a štábnu prácu.

    Jeho cieľom je pripraviť profesionálnych vojakov vo vyšších dôstojníckych hodnostiach na plnenie náročných úloh riadenia ľudí a organizačných štruktúr, na strategické plánovanie, predvídanie a efektívne riadenie procesov vo vojenskom prostredí a v národných systémoch krízového manažmentu. "Aj preto obsah vzdelávania v kurze je koncipovaný kreatívne a obsiahne pestrosť vzdelávacích foriem", uviedol rektor Ďurkech a dodal: - "výkon funkcií v týchto vysokých dôstojníckych hodnostiach si vyžaduje vysokú profesionalitu, vedomosti, kritické myslenie, konfrontáciu teórie s praxou." Účastníkom kurzu odporučil zamerať sa na intenzívne samoštúdium, na rozvoj telesnej a jazykovej zdatnosti, a tým na osobný rast .
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8038)