Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Obhajoby záverečných prác a ukončenie 8. VVŠK
 
    15. - 16. mája 2012 sa konali v Centre vzdelávania Akadémie ozbrojených síl obhajoby záverečných prác absolventov šesťmesačného 8. Vyššieho veliteľsko – štábneho kurzu (VVŠK), ktorý pripravuje personál pre výkon kľúčových funkcií v rezorte obrany. Tento kurz je v súčasnosti špičkou kariérnej prípravy profesionálnych vojakov OS SR a jeho absolvovanie je podmienkou pre povýšenie do hodností podplukovník a plukovník. Počtom 33 účastníkov (2 podplukovníci a 31 majorov) sa kurz zaradil medzi najpočetnejšie v histórii týchto kurzov, čo svedčí o tom, že OS SR potrebujú vysoko kvalifikovaných, odborne pripravených vojenských profesionálov, potrebujú veliteľov, ktorí budú riešiť náročné úlohy, pracovať tímovo, využívať nové postupy v prospech plnenia priorít OS SR.

    Pred ukončením kurzu preverila odbornú pripravenosť ale aj vedomosti z anglického jazyka absolventov tohto kurzu odborná komisia, zložená zo zástupcov AOS, GŠ a Univerzity obrany Brno. Za GŠ bol členom komisie genpor. Jaroslav Vývlek, zástupca náčelníka GŠ OS SR, ktorý vyslovil spokojnosť nad úrovňou pripravenosti absolventov kurzu a zdôraznil, že vzdelávanie je celoživotným procesom, sprevádza každého veliteľa počas jeho kariéry v OS.

    17. mája 2012 bol 8. VVŠK slávnostne ukončený za účasti rektora AOS brig. gen. doc. Ing. Borisa Ďurkecha, CSc., ktorý ocenil organizačnú a odbornú úroveň kurzu a jeho absolventom odovzdal osvedčenia o jeho absolvovaní. Zároveň odovzdal vecný dar 4 najúspešnejším absolventom, a to pplk. Ing. Marošovi Miškolcimu, mjr. Ing. Jaroslavovi Geletičovi, mjr. Ing. Štefanovi Acsaiovi a mjr. Ing. Danielovi Draganovskému.
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (7995)