Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Ukončenie VODK leteckých špecializácii
 
    Riaditeľ centra vzdelávania AOS Ing. Michal Chlebec dňa 27. apríla 2012 slávnostne ukončil Vstupný odborný dôstojnícky kurz (VODK) pre letecké špecializácie, ktorý je súčasťou ďalšieho vzdelávania dôstojníkov OS SR.

    Kurz absolvovali v podobe odbornej prípravy a stáží 8 poručíci OS SR, ktorí nastupujú na výkon služby profesionálneho vojaka v špecializáciách „letovod veliteľského a navádzacieho stanoviska, letecký navádzač, odborník riadenia letovej prevádzky“ (riadiaci letovej prevádzky) a „veliteľ, náčelník, odborník veliteľstva a štábu služby letiskového zabezpečenia“ (odborník služby letiskového zabezpečenia).

    Organizačne a odborne sa na príprave týchto absolventov podieľalo Centrum vzdelávania AOS. Okrem toho sa na odbornej príprave riadiacich letovej prevádzky podieľali Letové prevádzkové služby, štátny podnik Bratislava, Simulačné centrum AOS a útvary Vzdušných síl OS SR. Na príprave odborníkov služby letiskového zabezpečenia už tradične kľúčovú úlohu zohralo Stredisko výcviku leteckých odborností Práporu výcviku Martin, ktoré je dislokované v priestoroch vrtuľníkového krídla Prešov. Všeobecne je známe, že príprava špecialistov letectva je „behom na dlhú trať“. Nie je tomu inak ani v tomto prípade. Absolventov VODK a to hlavne riadiacich letovej prevádzky čaká ďalší odborný výcvik, po absolvovaní ktorého budú môcť samostatne a bezpečne riadiť letovú prevádzku.
  
  
  
    kpt. Ing. Tomáš Baňas, PhD.    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8187)