Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Ukončenie VODK v odbornostiach:
G20 - delostrelecká vojenská odbornosť a G – 30 ženijná vojenská odbornosť
 

    Dňa 27. januára 2012 bol slávnostne ukončený Vstupný odborný dôstojnícky kurz pre delostreleckú a ženijnú vojenskú odbornosť.

    Vstupný odborný dôstojnícky kurz, ako súčasť vzdelávania dôstojníkov OS SR bol organizovaný Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl (CV AOS) v dobe od 3. októbra 2011 do 27. januára 2012. Program kurzu bol rozdelený na "Spoločnú časť" v trvaní 1 mesiaca a "Odbornú časť" v trvaní 3 mesiacov, ktorá bola vykonaná jednotlivo podľa odbornosti.

    Účastníci kurzu delostreleckej odbornosti absolvovali 8 týždňovú odbornú prípravu na AOS a 2 týždňovú odbornú prípravu na samohybnom delostreleckom oddiele v Michalovciach a raketometnom oddiele v Rožňave.

    Na druhej strane účastníci kurzu ženijnej odbornosti absolvovali 6 - týždňovú odbornú prípravu v Prápore výcviku v Martine, v rámci ktorej zvládli kurz základných trhacích prác a 2 - týždňovú odbornú prípravu v Ženijnom prápore v Seredi.

    Do kurzu za predmetné odbornosti nastúpilo a záverečnou skúškou zavŕšilo 14 účastníkov z útvarov a zariadení OS SR. Účastníci kurzu pri záverečnom preskúšaní preukázali dobré teoretické vedomosti z oblasti plnenia úloh a povinností v daných odbornostiach a špecializáciách na najnižšej úrovni velenia a riadenia v OS SR a v štruktúrach medzinárodných štábov v súlade so štandardami NATO. Riaditeľ centra vzdelávania Ing. Michal Chlebec vo svojom príhovore k účastníkom kurzu zhrnul priebeh kurzu ako aj celé ich pôsobenie. Poďakoval im za zodpovedný prístup a prípravu na zamestnania, ako aj na záverečné skúšky a poprial účastníkom kurzu veľa úspechov v naštartovanej profesionálnej kariére. Na záver na návrh zodpovedných vedúcich dôstojníkov jednotlivých odborností boli odmenení pamätným listom a vecným darom od riaditeľa centra vzdelávania títo príslušníci kurzu: por. Bc. Lukáš Cabovský, por. Bc. Jozef Nábožný a por. Bc. Tomáš Quecke.

npor. Ing. Martin Zavacký    
starší dôstojník OddOK    
  
  
  
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8004)