Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Otvorenie VODK pre absolventov DKAVŠ
 
     Dňa 9. januára 2012 riaditeľ Centra vzdelávania AOS Ing. Michal Chlebec otvoril Vstupný odborný dôstojnícky kurz (VODK) pre absolventov Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ). VODK je osobitným kvalifikačným predpokladom na funkciu s plánovanou hodnosťou poručík a nadporučík. Po ukončení DKAVŠ a vymenovaní do prvej dôstojníckej hodnosti poručík pokračujú absolventi DKAVŠ kontinuálne v odbornej príprave vo VODK. V roku 2012 organizuje centrum vzdelávania VODK pre absolventov DKAVŠ v nasledovných vojenských odbornostiach:
- H10 - vojenské zdravotníctvo (4 účastníci),
- S11 - právna služba (2 účastníci),
- M10 - personálny manažment (5 účastníci) .

     Trvanie kurzu je plánované v rozsahu 4 - 8 týždňov, podľa jednotlivých špecializácií.
  
  
    text a foto: npor. Ing. Martin Zavacký    
starší dôstojník OOdK centra vzdelávania    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8181)