Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Ukončenie VODK - KIS
 
    Dňa 29. marca 2012 bol za prítomnosti riaditeľa Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) Ing. Michala Chlebca, vedúceho Katedry informatiky AOS doc. Ing. Marcela Harakaľa, PhD. a príslušníka Katedry elektroniky AOS doc. Ing. Martina Marka, CSc. slávnostne ukončený Vstupný odborný dôstojnícky kurz - Komunikačné a informačné systémy (C10), číslo špecializácie 460 a 600 organizovaný Centrom vzdelávania AOS. Kurz je osobitným kvalifikačným predpokladom na výkon dôstojníckej funkcie s plánovanou hodnosťou poručík a nadporučík a tvorí súčasť vzdelávania dôstojníkov OS SR. Veliteľom Vstupného odborného dôstojníckeho kurzu bol kpt. Ing. Vladimír Renko.

    Program kurzu bol rozdelený na Spoločnú časť v trvaní 1 mesiaca a Odbornú časť v trvaní 5 mesiacov.

    Do kurzu celkovo nastúpilo a záverečnou skúškou ho zavŕšilo 14 účastníkov z útvarov a zariadení OS SR. Absolventi pri záverečnom preskúšaní preukázali dobré teoretické vedomosti z oblasti plnenia úloh a povinností v danej odbornosti a špecializácii na najnižšej úrovni velenia a riadenia v OS SR a v štruktúrach medzinárodných štábov v súlade so štandardami NATO.
  
  
  
    kpt. Ing. Vladimír Renko    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8033)