Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Spolupráca s Práporom výcviku Martin
 
    Dňa 12. septembra 2012 zorganizovalo Centrum vzdelávania Akadémie ozbrojených síl (AOS) pre svojich príslušníkov, pre zástupcov katedier akadémie a školských jednotiek ukážku učebno-výcvikovej základne (UVZ) Práporu výcviku Martin (PrápV). Ukážka UVZ sa uskutočnila za účelom implementácie Vstupného odborného dôstojníckeho kurzu (VODK) do vysokoškolského vzdelávania a rozvíjania spolupráce AOS s PrápV Martin v rámci výcviku VODK.

    Cieľom zamestnania bolo zoznámiť sa s poslaním, predurčením a hlavnými výcvikovými úlohami práporu výcviku, vnútornou a vonkajšou učebno-výcvikovou základňou, s priestormi a kurzami organizovanými v prápore výcviku v rámci VODK kadetov. PrápV Martin pripravil pre príslušníkov AOS praktické ukážky trenažéru mobilných a prenosných systémov PVO „STRELA“, trenažéru raketového–delostreleckého systému „RM vz.70/85 MODULAR“, trenažéru ST 94 a trenažérov (nabíjací a vodičský T-72, vodičský T-55). Príslušníci AOS si mohli prezrieť strelecké učebne BVP-1,2, TEST-2, učebne technickej prípravy T-72, BVP-1,2, trenažér MCBT a zoznámili sa tiež s miestnou bariérovou strelnicou.

    Súčasťou zamestnania bola aj ukážka spoločného nácviku záchranných prác na vodnej ploche, ktoré vykonávali PrápV Martin a dobrovoľný hasičský zbor. V závere zamestnania sa príslušníci AOS kladne vyjadrili o spolupráci s PrápV Martin v oblasti výcviku kadetov VODK.
  
  
  
    mjr. Ing. Bc. Janka Scigeľová    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8151)