Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Študenti AOS na Slovenskej univerziáde 2012
 
    Rok 2012 je rokom významných športových podujatí ako napr. OH, MS, ME, ale tiež aj celoslovenskej univerziády, ktorá sa koná raz za štyri roky.

    Centrom letnej časti Slovenskej univerziády 2012 sa stala Fakulta TVaŠ UK Bratislava. Akadémia ozbrojených síl je členom Slovenskej asociácie univerzitného športu, a preto sú na toto vrcholné podujatie vysokoškolákov - športovcov pozývaní aj naši študenti. Vzhľadom k malým počtom študentov AOS a aj prísnym kvótam a výkonnostným úrovniam pri výbere do jednotlivých športových disciplín, dostali možnosť štartovať na tohtoročnej univerziáde 3 študenti v atletike. Na predchádzajúcej univerziáde obsadili študenti AOS súťaže v atletike, tenise, orientačnom behu, biatlone. Naši reprezentanti sa ani tentokrát "nestratili" a s veľkým nasadením bojovali na svojich tratiach v 39 stupňovej horúčave.

    V behu na 1500m skončil Juraj Kopček na piatom a Ondrej Šavolt na šiestom mieste. V behu na 5000m sa Lukáš Imling umiestnil na deviatom mieste. Študentov pripravil a viedol Mgr. Dušan Litva, PhD. z Katedry TVaŠ AOS. Popritom, že sa "tuho" súťažilo, si študenti našli čas aj na nových kamarátov, študujúcich na iných vysokých školách, s ktorými si vymieňali názory a nadviazali nové kontakty.
  
  
  
    text a foto: -dl-    
Katedra TVaŠ AOS    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8141)