Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Týždeň vedy 2012
 
    Prorektor pre vedu Akadémie ozbrojených síl (AOS) doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. otvoril 7. novembra 2012 "Týždeň vedy", ktorý sa v akadémii konal už 9. raz. Cieľom tohto celoslovenského podujatia je už tradične podnietiť záujem mladých ľudí o vedu, o štúdium vedeckých a technických disciplín, o zapájanie sa do projektov vedy a výskumu, do vedeckých prác, študentských vedeckých súťaží, ktoré podporujú hospodársky a spoločenský rozvoj, pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

    Týždeň vedy v AOS sa zameral na prezentáciu vedeckých výsledkov v oblasti bezpečnosti, obrany a medzinárodného krízového manažmentu. Obsiahol prezentáciu z riešenia projektu výskumu pod názvom "Tendencie vývoja bezpečnostného prostredia v Afganistane v kontexte operácií medzinárodného krízového manažmentu". Problematiku tohto zamerania z pohľadu histórie, pôvodu konfliktov, špecifickosti vývoja, a najmä z hľadiska prvkov operačného prostredia ISAF vo svojom vystúpení rozobral doc. Ing. Peter Spilý, PhD. z Katedry bezpečnosti a obrany AOS.

    S osobnými skúsenosťami z misie ISAF vystúpili kpt. Ing. Pavol Šebík z 5. pluku špeciálneho určenia a Mgr. npor. Viktor Sabo, starší kaplán vojenskej pastoračnej služby z AOS, ktorého vystúpenie zdôraznilo myšlienku "o pokoj treba bojovať". Obidvaja účastníci misie ISAF obrazom a slovom priblížili prítomným študentom v aule svoje pôsobenie v kontingente Ozbrojených síl SR, plnenie úloh, podelili sa so svojimi vedomosťami a skúsenosťami. Z ich prezentácií vzišlo mnoho poučenia ale i poznatkov. Tieto vystúpenia boli praktickým využitím metódy "lessons learned", ktorej podstata najmä pre študentov, spočíva v učení sa na základe skúseností.

    Do akcií "Týždňa vedy" sa tradične zapojila Akademická knižnica AOS, ktorá pripravila burzu kníh spojenú s predajom a prezentáciu On-line katalógu.

    "Týždeň vedy v AOS predstavuje výskumnú aktivitu učiteľov, motivuje študentov aktívne sa podieľať na riešení projektov výskumu a vývoja ako pomocná vedecká sila alebo sa zapojiť do študentskej odbornej činnosti", - zhodnotil aktivitu prorektor pre vedu AOS doc. Harakaľ.
  
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text a foto: -hg-    
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8058)