Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

15. ročník Študentskej vedeckej konferencie v AOS
 
    So vzdelávacím procesom sa v Akadémii ozbrojených síl (AOS) prepája i vedecká a výskumná činnosť, ktorá je nevyhnutnou súčasťou tvorivého procesu poznávania. Jeho súčasťou je Študentská vedecká konferencia (ŠVK), ktorá sa v AOS uskutočnila 17. mája 2012 a týmto dňom vstúpila do svojho jubilejného, 15. ročníka.

    Aktivizovala odborné riešiteľské tímy, učiteľov a študentov 1. a 2. ročníka akadémie, vytvorila priestor pre mladé vedecké talenty, pre nápady a výskumnú prácu, priestor na preukázanie schopností študentov. 15. ŠVK nebola kvantitatívne rozsiahla, zapojilo sa do nej 13 študentov so svojimi súťažnými prácami, ale vyznačovala sa vysokou kvalitou, a to nielen odbornou, ale i prezentačnou. Súťažné práce boli zaradené do troch sekcií: sekcie Strojárstva; Informatiky a elektroniky (3 práce), Manažmentu (6 prác) a sekcie Spoločenských vied; Národnej bezpečnosti a obrany (4 práce). Odborné poroty, ktorým predsedali doc. Ing. Peter Droppa, PhD., doc. Ing. Peter Spilý, PhD. a doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD., vysoko hodnotili konštruktívnosť prác, ich prepojenosť s praxou a výber tém, ktoré sa dajú ďalej odborne rozpracovávať.

    Prvé miesto v sekcii Strojárstva; Elektroniky a informatiky, obsadil študent voj. Jozef Kostelanský s prácou „Generátor kvantovej množiny“. Daľšie miesta v tejto sekcii obsadili voj. Martin Hanulík a voj. Marian Kalina.

    V sekcii Spoločenské vedy; Národná a medzinárodná bezpečnosť, prvenstvo získal študent voj. Ľuboš Veselovský s prácou „Partizánsky spôsob boja počas 2. svetovej vojny“, druhé a tretie miesto obsadili študenti voj. Jozef Potančok a voj. Peter Mikuš.

    V sekcii Manažment prvé miesto obsadil študent voj. Ľuboš Detko s prácou „Analýza postavenia a uplatnenia sa profesionálnych vojakov na trhu práce“, za ním sa umiestnili študenti voj. Nikola Bezoušková a voj. Milan Halagačka.

    Diplomy a vecné ceny, ktoré Akadémii ozbrojených síl na ŠVK venovala Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES) pobočka Liptovský Mikuláš, odovzdal študentom rektor AOS brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc.

    ŠVK sa organizačne konala pod vedením prorektora pre vedu AOS doc. Ing. Pavla Nečasa, PhD., ktorý uviedol, že: "ŠVK je významný faktor, ako zapojiť študentov do vedeckej výskumnej práce, je to priestor pre výber a budovanie tém bakalárskych či diplomových prác".
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (7958)