Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Summer Camp 2012
 
    5. ročník Letného výcvikového tábora - Summer Camp 2012 sa v Akadémii ozbrojených síl (AOS) konal 24. 6. - 1. 7. 2012. Tradične sa ho zúčastňujú študenti US Army Cadet Command ROTC (Reserve Officers Training Center). V tomto ročníku Letný tábor absolvovalo 23 amerických študentov so svojimi veliteľmi mjr. Waynom R. Ludwigom a pprap. Dave Hrubanom.. Za AOS boli do Summer Camp zapojení študenti AOS a organizačne Katedra telesnej výchovy a športu AOS a Školské jednotky akadémie.

    "Výcvikový program pre amerických kadetov predstavoval branný pretek všestrannosti a obsiahol 7 disciplín", uviedol Mgr. Ján Pápay, PhD. vedúci katedry TVaŠ . K disciplínam patrili prekonávanie prekážok, zrýchlený presun terénom so záťažou, hod granátom na cieľ, plavecký viacboj, streľba zo samopalu a pištole a zjazd na divokej vode. Azda najnáročnejšou disciplínou bol dvojdňový prechod hrebeňom Nízkych Tatier z Korytnice cez sedlo Ďurková do Jasnej. Americkí kadeti vysoko ocenili posledné dve disciplíny, ktoré si vyskúšali prvýkrát, a ktoré považovali za fyzicky najnáročnejšie.

    Výcvikovému Summer Camp 2012 v AOS predchádzali kultúrne a charitatívne aktivity, ktoré uskutočňovali americkí študenti ROTC ( Výcvikové centrum dôstojníkov v zálohe) na Slovensku a tiež v regióne Liptova už od 11. júna.

    Prvýkrát sa Summer Camp za účasti amerických študentov ROTC konal v analogickej podobe v roku 2008.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8256)