Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Priebeh správneho konania
 
    Odborný kurz so zameraním na „Priebeh správneho konania v 1. stupni“ sa uskutočnil 11. - 12. apríla 2012 v rámci plánovaných kurzov Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl v garancii JUDr. Miroslava Hráška z katedry bezpečnosti a obrany. Kurzu sa zúčastnilo 21 príslušníkov z rezortu obrany. Boli to velitelia zložiek a útvarov OS, Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, právnici a personalisti z rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti MO SR.

    Kurz sa zaoberal aktmi správneho konania v podmienkach ozbrojených síl. Garant kurzu JUDr. Hrášok zvýšenú pozornosť venoval správnym aktom, ktoré zasahujú do práv oprávnení príslušníkov ozbrojených síl ale aj aktom, ktoré zakladajú ich povinnosť. Prezentoval teoretickú rovinu, ktorú následne previedol do aplikačnej praxe.

    Na záver účastníci podujatia nastolili požiadavku na obdobný kurz zameraný na disciplinárne konania a na náhrady škôd na majetku štátu, ktorý je v užívaní OS.
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (7988)