Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Športový deň rektora AOS
 
    30. marca 2012 si učitelia, študenti, zamestnanci Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika pripomenuli výročie narodenia „učiteľa národov“ Jána Ámosa Komenského a naplnili v praxi jeho odkaz „škola hrou“ formou pohybových aktivít v rámci vyhlásenia Športového dňa rektora.

    Učitelia katedry telesnej výchovy na čele s vedúcim Mgr. Jánom Pápayom, PhD., pripravili športové dopoludnie. Na výber boli viaceré športové disciplíny v priestoroch telovýchovného areálu, alebo turistické pochody do blízkeho okolia regiónu Liptova.

    Tí, ktorí zostali verní areálu TVaŠ v Demänovej, si merali sily v nasledujúcich športoch:
 Plávanie: viedol Mgr. Ján Pápay, PhD., 50 m voľný spôsob, výsledky:
  1. Radovan Matej 29,7 sec
  2. Peter Labudík 29,9 sec
  3. Peter Mikuš 31,1 sec
 Silový viacboj: viedol npor. PhDr. Július Lukány, viacboj - zhyby + tlak na rovnej lavičke, výsledky::
  1. Kamil Jusko (zhyby 16, tlak 140kg)
  2. Jakub Hajdúch (17 - 140)
  3. Martin Hráček (21 - 85)
 Stolný tenis: viedol Ing. Jiří Rybařík, dvojhra, výsledky:
  1. Jozef Daňo
  2. Peter Kočiš
  3. Rastislav Heldák
 Volejbal: viedol PadDr. Karel Vrbka, PhD., súťaž zmiešaných trojíc (5 družstiev)
  1. družstvo v zložení: Jozef Kučera, Zuzana Kyšidayová, Ivana Šprlová
 Florbal: viedol Marek Marcinčin, súťaž 5 členných zmiešaných družstiev (súťažilo 5 družstiev)
  1. Rumcajs (2. roč.)
  2. Pomsta z lesa (2. roč.II)
  3. Čani Strikes (1. roč.)
 Malý futbal: viedol Mgr. Dušan Litva, PhD., súťaž 6 členných družstiev (súťažilo 5 družstiev)
  1. ZVŠK - Richard Király, František Faltín, Vladimír Rakovič, Stanislav Debnár, Peter Kosorín
  2. Mladíci
  3. Transformeri

    Po skončení súťaže každý vedúci odovzdal víťazným družstvám diplom.
  
  
  
  
  
    text a foto: Dušan Litva, Marek Marcinčin    
Katedra TVaŠ AOS    
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8118)