Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Vzdelávanie špecialistov letectva
 
    V AOS sa uskutočnil 14. 9. 2012 pracovný seminár zameraný na "Vzdelávanie špecialistov vojenského letectva". Odborníci z veliteľstva a útvarov VzS, OS SR, MO SR, Úradu vojenského letectva sa zaoberali návrhom, ktorý predložila AOS s cieľom zefektívniť prípravu odborníkov pre potreby vojenského letectva. Seminár riešil skrátenie dĺžky celkovej prípravy, právne, ekonomické, technické a personálne podmienky vzdelávania a výcviku leteckých odborností. Návrh nastolil teoretické východiská prípravy, ktorá by sa vo vzdelávaní mala integrovať a stabilizovať. Zaoberal sa subjektmi, ktoré by vstúpili do prípravy odbornosti pilot, riadiaci letovej prevádzky a inžiniersko-leteckej služby, pričom nastolil primárne a sekundárne varianty, ktoré sa snažili korešpondovať s požiadavkami leteckej praxe. Tieto zahrnuli najmä potrebu adekvátneho odborného a garantovaného vzdelania a výcviku, synergiu prípravy vo vzdušných silách, certifikáciu v rámci celosvetových a európskych noriem a legislatívy.

    Pestrá diskusia potvrdila aktuálnosť potreby určenia efektívnej a stabilnej štruktúry prípravy vojenských leteckých odborností a stanovila pracovné skupiny, ktoré budú participovať na spracovaní jednotnej prijateľnej koncepcie zabezpečujúcej prípravu uvedených vojenských odborností. Zámer je spustiť základnú štruktúru prípravy leteckého personálu do dvoch rokov.
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8037)