Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Jubileum výchovy a vzdelávania elektrotechnikov
 
    20. ročník odborného seminára „Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach“ sa uskutočnil pod hlavičkou Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti (SES) pobočky Liptovský Mikuláš a Školiaceho pracoviska elektrotechnikov (ŠPE), ktoré je odborným pracoviskom Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl (AOS) gen. M. R. Štefánika.

    Okrúhle jubileum seminára viedlo organizátorov k bilancovaniu a hodnoteniu. Pohľadom do histórie pripomenul prof. Ing. Dušan Repčík, CSc., predseda SES pobočky Liptovský Mikuláš začiatky organizovania seminárov. Uviedol, že: „to bola bývalá Fakulta telekomunikácií VVTŠ, kde sa našla skupina nadšencov – odborníkov, ktorí založili dnes už tradíciu usporadúvania týchto odborných seminárov. Zameriavali sa najmä na školenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov a na školenie revíznych technikov, čo sa neskôr rozšírilo o všeobecnú bezpečnosť, životné prostredie, o EMC – výchovu a vzdelávanie elektrotechnikov a enviromentalistiku“. Semináre sa od svojho začiatku tešili veľkému záujmu odbornej elektrotechnickej verejnosti, k ich kvalitnému poslaniu prispievali odborné prednášky, didaktické pomôcky, prezentácie odborných firiem najskôr zo SR a neskôr aj z ČR.

    Požiadavky na odborné vzdelávanie a výchovu odbornej spôsobilosti elektrotechnikov a revíznych technikov v oblasti bezpečnosti práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach viedli k vzniku Školiaceho pracoviska elektrotechnikov (ŠPE) v AOS, ktoré je v súčasnosti akreditované Národným inšpektorátom práce SR pre školenie elektrotechnikov z civilného sektoru. Pre školenia odborníkov z Ozbrojených síl SR je akreditované Odborom dozorných činností Inšpektorátu práce Trenčín. Pracovisko sa v posledných rokoch stalo aj hlavným organizátorom odborných seminárov.

    Jubilejného 20. ročníka sa zúčastnilo do 180 odborníkov, elektrotechnikov z praxe ale i študentov zo škôl elektrotechnického zamerania. Jeho obsah tvorili dva bloky prednášok, ktoré boli zamerané do oblasti odborných prehliadok a odborných skúšok/revízií stacionárnych elektrických inštalácií a elektrických inštalácií v mobilných prostriedkoch elektrických, ako z pohľadu legislatívy tak aj platných STN, vplyvu zdrojov vyžarovania na prevádzku bezdrôtových sietí, bezpečnosti nových nabíjacích staníc pre elektromobily.

    Súčasťou jubilejného seminára bolo krstenie novej publikácie s názvom: Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom na elektrických inštaláciách a pri obsluhe elektrických zariadení do 1000 V AC a 1500 V DC autorov Ing. Rudolfa Hunu a Ing. Jany Staroňovej (obaja sú pracovníci ŠPE). Kniha bola pokrstená, ako inak – zásahom elektrického prúdu. Tento jubilejný ročník bol dekorovaný odovzdávaním ďakovných listov prednášajúcim a firmám, ktoré sa najviac zaslúžili o odbornú spoluprácu a finančnú výpomoc pri usporadúvaných odborných seminároch.

    20. ročník jubilejného seminára pozdravili Ing. Vladimír Murín, predseda Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti a doc. Ing. Pavel Bučka, CSc. prorektor pre vzdelávanie AOS.

    Súčasťou seminára, konaného v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši bola expozícia 25 firiem a spoločností, ktoré predstavovali najnovšie technológie pre potreby elektrotechnickej praxe.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8055)